Det viser en avviksmelding til Datatilsynet som Avisa Oslo har fått innsyn i.

Avviket ble innrapportert den 24. mai i år.

Opplysningene skal ha kommet på avveie etter et innbrudd.

– En ansatt i barnevernstjenesten har hatt innbrudd (...). De hadde brutt opp (....) og tatt den ansattes jobbsekk, heter det i avviksmeldingen.

Frastjålet PC, telefon og dokumenter

Barnevernstjenesten opplyser at det i sekken var en «jobb-PC, jobbtelefon, og muligens to dokumenter med sensitive opplysninger».

Dokumentene inneholdt tiltaksplaner for personer som får oppfølging/tiltak av barnevernstjenesten.

Innbruddet ble oppdaget av den ansatte selv.

– Den ansatte tok kontakt med politiet for veiledning samme dag, heter det videre i avviksmeldingen.

Gjennomgår rutiner

Kommunen er pålagt å varsle datatilsynet ved mistanke om brudd på personvernlov og hendelser der personopplysninger kommer på avveie.

Nå skal rutinene for taushetsplikt og oppbevaring av personsensitive opplysninger gjennomgås.

– Seksjonsleder kommer til å ta opp dette med sine ansatte, skriver barnevernstjenesten i avviksmeldingen.

Søndre Nordstrand barnevernstjeneste hadde ikke anledning til å gi kommentar i dag.