– Det er rart at man setter de to opp mot hverandre. Vi synes det er synd, sier fylkesleder for Oslo Unge Høyre Elisabeth Tangen til Avisa Oslo.

Forrige uke la nominasjonskomiteen i Oslo Høyre frem sin endelige innstilling til valgliste for 2023-valget. Med to unntak er det en enstemmig nominasjonskomité som har satt opp lista på 65 navn.

Det ene unntaket er femteplassen, der et flertall – 10 stykker – har innstilt på tidligere Oslo Unge Høyre-leder Hassan Nawaz, mens et mindretall – sju stykker – innstiller på Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan.

De gjeveste plassene på lista, nemlig de ti øverste, er såkalt kumulerte plasseringer. Kandidatene på disse plassene er så å si garantert en plass i bystyret etter neste års valg.

Unge Høyres kandidat

Før hvert lokalvalg stiller fylkeslaget til Unge Høyre med kandidater til valglista. I flere partier, inkludert flere av Høyres fylkeslag, er det en tradisjon at ungdomskandidaten får en plass høyt oppe på lista.

Denne gangen er Hassan Nawaz den av ungdomskandidatene som er innstilt høyest på lista. Den andre er Tangen selv, som står på 40. plass.

I innstillingen til femteplass kjemper altså Inan kjemper om samme plass. Dette er uheldig, mener Tangen.

– Flertallet stiller seg bak Oslo Unge Høyres kandidat. Det er vi glad for, men det er synd at man setter to fulltidspolitikere opp mot hverandre. Det beste hadde vært om det var plass til begge to, og egentlig enda flere unge.

– I mange partier er det vanlig at ungdomskandidaten blir trygt plassert på topp 10. Er det frustrerende at det ikke er tilfellet i Oslo?

– Det er også tilfellet i andre fylkeslag i Høyre. Der har alle ungdomskandidatene endt så høyt at de kommer inn. Jeg mener selvfølgelig at Unge Høyre skal være høyt oppe på lista, det er best for partiet. Da er det uheldig at to unge settes opp til hverandre.

Det er opp til nominasjonsmøtet, som avholdes 5. desember, å vedta en endelig valgliste.

Stjerneskudd

Nawaz og Inan har begge gjort det bra i Høyre, til tross for at de begge er forholdsvis unge. De er begge fulltidspolitikere for Høyre, Nawaz som fraksjonsleder for helse- og sosialutvalget, Inan som skolepolitisk talsperson.

De er begge svært aktive i bystyret og synlige i mediebildet.

På spørsmål om den delte innstillingen sier Nawaz at han er takknemlig for at flertallet har innstilt ham på femteplass. Han tror avstemningen under nominasjonsmøtet kan bli spennende.

– Jeg er veldig motivert for å gjøre en jobb for Oslo de neste fire årene. Det er for mange elever som faller bak og ikke får tilpasset undervisning. Det er for mange eldre som ikke får et likeverdig tilbud. Og det er for mange som blir «kasteball» i systemet når de ønsker helsehjelp. Jeg skal være deres representant i bystyret, og håper derfor på nominasjonsmøtets tillit til å stå på femteplass.

Inan er også takknemlig for å ha blitt innstilt på femteplass av flere i nominasjonskomiteen.

– Personlig kunne jeg ønske det var plass til både meg og Hassan. Han er en god kollega. Jeg har jobbet døgnet rundt de siste to årene for å skape en bedre skole og være en stemme for de som ikke roper så høyt. Jeg er klar til å stå på for at Høyre skal vinne byen tilbake, sier han.

Han legger til:

– Jeg opplever bred støtte blant våre lokalforeninger, medlemmer og tillitsvalgte. Det setter jeg utrolig stor pris på.

– Mange unge kandidater på listen

Kristin Clemet, som har ledet nominasjonskomiteen for Oslo Høyre, sier at hun ikke har en kommentar til kampen om femteplassen, utover følgende:

Det er naturlig at det er konkurranse om posisjoner i et parti, selv om det kan være nervepirrende for dem det gjelder. Forutsetningen er naturligvis at konkurransen er fair og foregår på en verdig måte.

Hun legger til:

– Det er ellers veldig mange unge kandidater på listen.