I år lanseres enda et pilotprosjekt for Ruters selvkjørende kollektivtjeneste i Oslo.

Ruter har siden 2019 gjennomført flere pilotprosjekter i Oslo og Akershus – men i år er annen størrelsesorden enn tidligere, med opp til 15 kjøretøy, skriver de i en pressemelding.

– Disse vil operere innenfor et avgrenset område i Groruddalen, og betjene dette området som en fleksibel bestillingstjeneste. Bestilling av reise vil gjøres via app, og folk kommer til å ha stor frihet til å velge hvor og når de vil hentes. Hvis andre personer har bestilt reise i samme retning, kan kjøretøyet plukke opp flere kunder i løpet av samme tur, forklarer Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Det er imidlertid lenge til kjøretøyene åpnes opp for publikum. Dette vil skje mot slutten av 2023, tidligst.

I pilotprosjektet som startes opp den kommende våren, vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet. Ambisjonen er at sikkerhetssjåføren kan tas ut etter hvert i prosjektet, dersom det er godkjent av regelverk og sikkerhetskrav. Skjer det, vil tjenesten driftes videre ubemannet og samtidig kjøre i normale hastigheter på veiene.

Internasjonalt prestisjeprosjekt

Det endelige målet med prosjektet er at det skal fungere som et tilskudd til det eksisterende kollektivtilbudet i området, og ambisjonen er å på sikt erstatte privatbilisme.

– Flåter med delte selvkjørende kjøretøy vil gjøre det mulig for folk å nyte fleksible, persontilpassede reiser uten å måtte eie en privatbil til dette. Du bestiller kjøretøyet når du behøver det, kjøres dit du skal, og så trenger du ikke tenke mer på det før du skal hjem igjen. I mellomtiden vil det samme kjøretøyet farte rundt på veiene med andre passasjerer.

En studie utført av Cowi på vegne av Ruter i 2019, fant blant annet at selvkjørende kjøretøy kan erstatte antall biler med 84-93 prosent, og trafikken kan reduseres med 14-31 prosent.

– Slike reisetjenester satt i system som del av kollektivtilbudet vil ikke bare kunne gjøre folks reisehverdag enklere; de gjør det mulig å samkjøre befolkningens reisebehov og redusere antallet personbiler på veiene, sier Jenssen.

Også byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, er positiv til å utforske den nye teknologien, står det i pressemeldingen til Ruter.

– Kollektivtilbudet skal være så fleksibelt og godt at folk velger offentlig transport fremfor privatbilen. Da må vi være i front med nye klimasmarte løsninger, sier hun blant annet.

Groruddalsprosjektet skal gjennomføres på samme tid som flere liknende prosjekter i ulike europeiske byer:

– Internasjonalt er det mange byer og kollektivselskaper som jobber målrettet for å få satt selvkjørende kjøretøy i system og påbegynne en transformasjon av mobilitetssektoren. Med prosjektet i Groruddalen tar Ruter og Oslo en rolle helt fremst i denne utviklingen, og det er vi veldig stolte av, avslutter Jenssen.

Prislappen

I april i fjor hadde prøveprosjektet allerede kostet 46 millioner kroner, en prislapp kommunikasjonsrådgiver i Ruter Benjamin Øveraas forsvarte.

– Vi mener det er viktig å gjennomføre forsknings- og utviklingsaktiviteter med selvkjørende kjøretøy, på grunn av det store potensialet som ligger i denne teknologien, sa Øveraas til AO den gang.

Piloten finansieres i all hovedsak eksternt, som gjennom EUs Horizon Europa-program, fortalte Vibeke Harlem til Avisa Oslo i fjor. Til årets pilot, har Ruter fått ytterligere 17,5 millioner kroner fra Enova.

– Ruter sitt pilotprosjekt i Oslo der de utvikler ny teknologi for autonome transportløsninger kan være en viktig brikke i overgangen til lavutslippsamfunnet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.