Nordicworld AS ble ifølge regnskapsinformasjonen til BizWeb etablert i 2007.

Selskapet skiftet tidligere i 2020 navn til UAV AS, men drives fremdeles av Espen Huseby. Han kom til selskapet i 2008, da TV 2 og TV 4 (Bonnier) hadde aksjemajoriteten.

I 2015 kjøpte Huseby opp selskapet, og ifølge deres egne nettsider har UAV de siste årene representert mellom 90 og 95 prosent av de selvstendige produksjonsselskapene i Norden. De har fortsatt avtaler med TV 2, NRK, svensk TV 4 og MTV Finland.

Flere kjente konsepter

Regnskapet for 2019 er ikke levert, men selskapet omsatte for 15,4 millioner kroner i 2018. Året før var omsetningen på litt over 16 millioner kroner. I 2018 endte året med et underskudd på rett i overkant av 2,6 millioner kroner.

Nordic World har solgt flere kjente TV-konsepter fra Norge til andre land de siste årene. De sto blant annet for salget av TV 2-serien «Maniac» (produsert av Rubicon) til Netflix. I den amerikanske varianten fikk superstjernen Jonah Hill rollen som Espen P.A. Lervaag, som sto bak serien, hadde i den norske versjonen.

Nordic World solgte også TV 2-konseptet «Truls à la Hellstrøm» til fire europeiske land høsten 2017, samme år som de solgte «Camp Senkveld» til USA.

Kampanje skrev det året at daglig leder og eier Espen Huseby har rangert «Maniac»-salget som et av høydepunktene i selskapets historie – ved siden av eksporten av «The Stream», talentprogrammet som gikk på TV 2 i 2016, til amerikanske NBC.

Begjærte oppbud

Huseby har ikke besvart Avisa Oslos henvendelser om konkursen, men i retten har det kommet frem at det er styret i selskapet som har besluttet at de skal begjære oppbud.

Nordicworld Rights AS sto frem til tidligere i år oppført som eier av UAV AS, men dette selskapet, som var heleid av Huseby, ble oppløst i april.

I retten har han opplyst at den samlede gjelden til UAV AS er på over 15 millioner kroner. Det skal ikke være eiendeler av verdi i selskapet.

– Virksomheten er innstilt, og antall ansatte er tre, står det opplyst i kjennelsen.