Oslo politidistrikt har tiltalt seks nye personer for hvitvasking av bedrageriutbyttet fra NAVs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien.

En av bakmennene til bedrageriet ble i desember i fjor dømt til 5,5 års ubetinget fengsel for grov utnyttelse av stønadsordningen.

Bedrageriet gikk ut på registrering av over 300 stjålne identiteter som arbeidstakere i elleve selskaper.

«De fiktive arbeidstakerne ble meldt inn med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon», skriver politiet.

På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene utbetalte NAV til sammen rundt. 10 millioner kroner. Han ble også dømt for forsøk på en utbetaling på rundt 7 millioner kroner, som ble stanset da NAV fattet mistanke.

Slik sporet politiet tiltalte

Ifølge politiet ble pengene kort tid etter utbetaling fra NAV overført videre til et nettverk av hvitvaskere.

«Ved å følge pengesporet har politiet avdekket og deretter etterforsket disse for grov hvitvasking av bedrageriutbyttet», skriver de i pressemeldingen.

Pengesporet stoppet oftest ved at bedrageriutbyttet ble tatt ut i kontanter, opplyser Oslo politidistrikt.

Seks personer

En annen av hvitvaskerne i nettverket ble i mars dømt til 1 år og 5 måneders fengsel for hvitvasking av 1,3 millioner av utbyttet.

I etterkant har Oslo politidistrikt tiltalt ytterligere seks personer for grov hvitvasking fra de samme bedragerihandlingene mot NAV.

Beløpene personene er tiltalt for er mellom 150 000 til 1 350 000.

Rettssakene er berammet i Oslo tingrett fram mot sommeren. Saken er etterforsket ved seksjon for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, i samarbeid med NAV og Skatteetaten.