Saken mot hasjligaen gikk over 12 dager i Oslo tingrett i vinter. Her var tre menn – en 41-åring, en 35-åring og en 34-åring – utpekt som hovedmenn i ervervelse og videresalget av over 760 kilo hasj i 2016 og 2017.

De øvrige tre tiltalte skal ha medvirket på ulikt vis:

  • 35-åringens ett år eldre bror skal ha solgt om lag 40 kilo hasj på vegne av ligaen.
  • En 32-årig mann med tilknytning til Sverige skal ha oppbevart og solgt rundt 19 kilo hasj. Han skal også ha mottatt og videreformidlet utbyttet fra narkosalget – til sammen 9,6 millioner kroner.

  • En 38 år gammel oslomann skal ha hjulpet til ved å inngå en leiekontrakt for en garasje på Sinsen, som fungerte som narko- og våpendepot. Han skal også ha overlevert rundt ti kilo hasj til en annen mann.

To øvrige menn var også tiltalt i saken, men møtte ikke opp til hovedforhandlingen. Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, er det uklart om de i det hele tatt befinner seg i Norge. Saken mot dem er derfor utsatt.

Rifle, tre pistoler og 500 skudd

I dommen, som ble forkynt for mennene tidligere i april, fremkommer det at det hele startet med en skjult etterforskning rettet mot 41-åringen tilbake i 2015. Politiet mistenkte da at den norsk-pakistanske mannen, som tidligere var en sentral skikkelse i A-gjengen, var involvert i omfattende narkokriminalitet.

Saken ble siden utvidet til å omfatte de øvrige tiltalte, i en etterforskning som internt i politiet fikk kodenavn «Kinder».

38-åringen var den første som ble pågrepet i april 2016. Politiet ransaket da garasjen han leide på Sinsen, der de fant 30 kilo hasj, flere våpen og store mengder ammunisjon: En halvautomatisk rifle, tre pistoler og i underkant av 500 skudd.

Deretter ble de andre tiltalte pågrepet fra januar til september 2017, etter at politiet hadde holdt dem under spaning.

Da var allerede to polske statsborgere pågrepet – i januar 2017 – etter mistanke om at de hentet penger i Norge, som var omsetning fra ligaens hasjsalg.

Begge ble dømt for grov narkoheleri Borgarting lagmannsrett i juni 2019.

«Zlatan»-parti med hasj

I all hovedsak erkjente de seks tiltalte straffskyld da saken gikk i Oslo tingrett i vinter.

41-åringen forklarte at hasjen stammet fra bakmenn i utlandet, men han ville ikke å gå nærmere inn på identiteten til disse personene. Til sammen skal de ha skaffet ligaen 763 kilo hasj, fordelt på tre partier:

  • Det første partiet var på 640 kilo hasj, der nordmennene «mistet» om lag 170 kilo og måtte gjøre opp for seg.
  • I tillegg kom et mindre parti på 30 kilo.
  • Det siste partiet på 93 kilo, omtalt blant de tiltalte som «Zlatan»-partiet, ble skaffet til veie for å betale for kiloene som forsvant fra den første leveransen.

Oslo tingrett kommer til at mennene i all hovedsak skal dømmes etter tiltalen – flere av dem for å ha deltatt i en organisert, kriminell gruppe, herunder de tre hovedtiltalte:

«Det vises til at de hadde hatt møter i utlandet med utenlandske bakmenn og da hasjen hadde kommet hit til landet, var det klart for dem at bakmennene hadde planer om å sørge for at betydelige kvanta av den ble omsatt her», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Tidligere dømt for drap

Til diskusjonen om straffeutmålingen, viser retten til at 41-åringen begikk de kriminelle handlingene mens han var prøveløslatt fra en elleveårig dom, avsagt i Borgarting lagmannsrett i 2008 – også den for narkokriminalitet.

I formildende retning har de vektlagt at mannen har tilstått, at saken har hatt lang liggetid, samt at han har sittet svært i lenge i varetekt, også for en annen siktelse som senere ble henlagt. Det gjør at retten kommer til at fengsel i åtte og et halvt år er passende straff, men med hele 1202 dager i fradrag for utholdt varetekt.

For de øvrige mennene lyder straffen slik:

  • 34-åringen: Dømt til fengsel i åtte år og tre måneder med samme vilkår som 41-åringen.
  • 35-åringen: Åtte års fengsel som en av hovedmennene.
  • 35-åringens ett år eldre bror: Begikk handlingene mens han var under åpen soning for en drapsdom på 14 års fengsel i Borgarting lagmannsrett, avsagt i mars 2009. Gis likevel noe strafferabatt for å ha tilstått å ha solgt rundt 40 kilo hasj. Dømmes til fengsel i to og et halvt år.
  • 38-årig oslomann: Retten mener at han har hatt en rolle av underordnet betydning, i form av kortvarig oppbevaring av deler av hasjen. Dømmes til fengsel i to år og fire måneder, også for oppbevaringen av våpnene i garasjen på Sinsen.

Lever på hemmelig adresse

Den svenske 32-åringen innrømmes på sin side en betydelig strafferabatt for å ha samarbeidet med politiet. Retten er av den oppfatning at «store deler av kriminaliteten som tiltalebeslutningen gjelder», ikke ville ha blitt oppklart uten hans samarbeid.

Det har samtidig vært nødvendig å iverksette sikkerhetstiltak rundt mannen, som i dag bor på hemmelig adresse. Han gis derfor om lag 50 prosent strafferabatt og dømmes til fengsel i tre år og tre måneder.

I tillegg må mennene tåle inndragning av flere hundre tusen kroner, Blackberry-telefoner, flere luksusklokker og våpnene ble beslaglagt på Sinsen.

Statsadvokat Johan Øverberg, aktor i saken, er tilfreds med utfallet.

– Domfellelsen er i tråd med tiltalen og erkjennelsene som er gitt i saken, og retten har i alt det vesentlige fulgt påtalemyndighetens forslag om straff. Dommen er heller ikke påanket og er nå rettskraftig, sier han til Avisa Oslo.