Amedia deler eksperimentet “Kampen om folks tid” som gir et skråblikk på generasjonsforskjeller i mediebruk, drevet frem av stadig raskere teknologiendringer.

Torsdag 18. august lanserer Amedia kampenomfolkstid.no.

– Internt i Amedia og i våre mediehus har dette sosiale eksperimentet gitt verdifulle aha-opplevelser og nye perspektiver på hvorfor og hvordan teknologiendringene påvirker medieutviklingen. Derfor deler vi nå eksperimentet slik at flere, i og utenfor bransjen, kan dra nytte av innsikten i sitt videre utviklingsarbeid, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Opdahl viser til at teknologiendringene har stadig sterkere kraft til å forandre folks vaner og forventninger. Det fører til sterkere krav om at alle samfunnsviktige institusjoner, både i privat og i offentlig sektor, leverer på sine samfunnsoppdrag.

Amedia er utgiver av Avisa Oslo.