Fredag ble partene enige om en ny Oslopakke 3.

Resultatet ble presentert i en pressekonferanse hos Ruter på Jernbanetorget fredag formiddag. Som Avisa Oslo skrev før avtalen ble lagt fram, økes takstene for elbiler.

Avisa Oslo har fått se avtalen, hvor detaljene for de nye bomstakstene kommer fram. De trer i kraft i september i år, men økes 1. januar 2024.

Takstene skal også prisjusteres i perioden.

Nye takster for vanlige bilister

Nye bomtakster for lette kjøretøy, fra 1. september 2022:

Utenrom rush:

 • Bensinbiler: 28 kroner.
 • Dieselbiler: 32 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 14 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

I rush:

 • Bensinbiler: 34 kroner.
 • Dieselbiler: 37 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 17 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

Fra 1. januar 2024 økes takstene for lette kjøretøy. De blir som følger:

Utenom rush:

 • Bensinbiler: 31 kroner.
 • Dieselbiler: 35 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 15,5 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

I rush:

 • Bensinbiler: 37 kroner.
 • Dieselbiler: 40 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 18,5 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

Avtalen må vedtas av både bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken for å tre formelt i kraft.

Beholder timesregelen

I avtalen er partene enige om at timesregelen beholdes, slik at man ikke blir belastet flere ganger for passeringer i bomringen innenfor en time.

Med Autopass-brikke får du 20 prosent rabatt i bomringen. Da blir takstene, hvis du kjører bil under 3,5 tonn, som følger, fra 1. september:

Utenrom rush:

 • Bensinbiler: 22,4 kroner.
 • Dieselbiler: 25,6 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 11,2 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

I rush:

 • Bensinbiler: 27,2 kroner.
 • Dieselbiler: 29,6 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 13,6 kroner.
 • El-varebil: 0 kroner.

Når takstene økes 1. januar 2024, blir de som følger for kjøretøy med Autopass:

Utenom rush:

 • Bensinbiler: 24,8 kroner.
 • Dieselbiler: 28 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 12,4 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

I rush:

 • Bensinbiler: 29,6 kroner.
 • Dieselbiler: 32,0 kroner.
 • Nullutslippsbiler: 14,8 kroner.
 • El-varebiler: 0 kroner.

Satsene for tunge kjøretøy

De nye satsene for tunge kjøretøy heves ikke før 1. januar 2024.

Utenrom rush:

 • Euro VI: 59 kroner.
 • Euro V og eldre: 107 kroner.
 • Nullutslipp: 0 kroner.

I rush:

 • Euro VI: 86 kroner.
 • Euro V og eldre: 142 kroner.
 • Nullutslipp: 0 kroner.

Saken oppdateres.