Gå til sidens hovedinnhold

Se forvandlingen: Her kan du bade fra 1. juli

Langøyene i Oslofjorden har blitt fornyet, og åpner for publikum i sommer.

Snart kan du ta fergen fra Aker Brygge til Langøyene i indre Oslofjord:

Etter å ha vært stengt siden våren 2020, kan badeglade osloboere igjen får oppleve øya fra 1. juli i år.

Og da blir det en forbedret utgave av badeplassen som møter deg.

Nye fasiliteter

Oslo kommune oppdaterte nettsidene i dag: 1. juli blir åpningsdagen for Langøyene.

– Ferge blir satt opp av Ruter fra åpningsdato, forteller Elisabeth Tobiassen Faane, kommunikasjonsrådgiver i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

– Vi ønsket å åpne Langøyene til årets badesesong. Da vil man få strand med støttemur, og flere av toalettene være på plass, i tillegg til tilgang på rent drikkevann.

Rent drikkevann har det ikke vært på Langøyene tidligere.

– Vann- og avløpsetaten har etablert nytt vann- og avløpssystem fra fastlandet som er påkoblet Langøyene, som vil gjøre det mulig å tappe rent drikkevann mens man er der, forteller Tobiassen Faane.

Andre fasiliteter vil være volleyballbane, og ny vegetasjon og turveier, opplyser Oslo kommune. Flere av toalettene vil også ha dusj.

Stenger igjen

Kommunikasjonsrådgiver Tobiassen Faane forteller at øya stenges på nytt etter årets badesesong.

– Vi stenger øya midlertidig i september. Da skal kiosken på plass, og vi må ferdigstille miljøsikringsarbeid nordøst på øya. Dette arbeidet skal pågå utover høsten.

Til sesongen 2022 skal alt arbeid være ferdigstilt. Sommerglade osloboere får dermed nyte alle øyas fasiliteter neste sommer, inkludert en splitter ny kiosk.

Miljøsikrende arbeid

Bakgrunnen for nedstengingen har vært arbeid for å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene, et deponi som eksisterte fra 1908 til 1948. Etter at avfall kom til syne på gressletta sommeren 2013, ble øya midlertidig stengt i 2020.

«Prosjektet skal sørge for at miljøgifter ikke lekker ut i og forurenser Oslofjorden, og er samtidig et miljøtiltak som vil sikre muligheten for bruk av Langøyene i et fremtidig perspektiv», skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Oslo kommune har bevilget 512,5 mill. til å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene.

I arbeidet inngår også en ny kai, som imøtekommer kravene for Ruters nye, elektriske ferger.

Fakta om Langøyene:

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av oddene Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette.

Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

I 1902 kjøpte Oslo kommune Langøyene av Nesodden kommune med sikte på å etablere et avfallsdeponi i det langstrakte sundet mellom de to øyene. Der ble levert både husholdningsavfall og næringsavfall.

Etter krigen startet Oslo kommune planleggingen med å ta i bruk Langøyene som et friluftsområde. Siden har øya vært populær for bading og telting.

Dagens gresslette mellom de to kollene, som utgjør de opprinnelige øyene, er overflaten av den gamle avfallsfyllingen. Sommeren 2013 begynte avfall å komme til syne på gressletta, og undersøkelser viste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både under gressletta, noe på overflaten og på sjøbunnen rundt øya.

Prosjektet om å sikre Langøyene innebærer at det gamle avfallsdeponiet sikres mot direkte kontakt med forurensede masser i gressletta. I tillegg skal det sikres at miljøgifter ikke lekker ut i sjøen. Tiltakene innebærer en permanent sikring av det gamle deponiet for å ivareta miljøet i Oslofjorden.

Bymiljøetaten forvalter Langøyene, mens Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kilde: Oslo kommune

Kommentarer til denne saken