Politifolkene så bilen komme kjørende på E6, og la seg bak retning Bryn.

Bilisten var observert av en annen på E6 innover mot Oslo, og politiets operasjonssentral var varslet om mulig fyllekjøring.

Da politiet lå bak den aktuelle bilen fra Ryen retning Bryn, så de at den vinglet mellom kjørefeltene. Fører ble forsøkt stanset med bruk av blålys, som viste seg å være nytteløst. Først ved bruk av sirene stanset bilen i nærheten av Brynsenteret. Men da fører skulle sette bilen i park, bommet han på giret og satte den i stedet i revers slik at bilen krasjet inn i politibilen.

Snøvlete

Føreren ble av politibetjenten som gikk bort til ham, betegnet som sløv og snøvlete.

Føreren, en 52 år gammel mann fra Viken, hadde i følge politibetjenten problemer med å forstå hva som ble sagt, og det ble raskt mistenkt ruskjøring.

Blodprøve viste spor av virkestoffene lorazepam, diclazepam, amfetamin og metamfetamin. Oslo tingrett la til grunn at rusen tilsvarte en promille på mellom 0,5-1,2 da mannen nylig møtte som tiltalt.

Bilføreren sa at en venn hadde gitt ham en drikk som skulle inneholde c-vitaminløsning forut for kjøringen i mars i fjor.

I etterkant av drikken har bilføreren konkludert med at kameraten la noe mer i drikken enn en c-vitamintablett

Fire mil

Kjøreturen over fire mil fra et sted i Viken blir av retten beskrevet som med stort farepotensial, da den ble utført på en høyhastighetsvei.

52-åringen er også tidligere domfelt for fyllekjøring, og fordi dette var kortere enn fem år siden, ble han nå fradømt førerrettigheter for alltid. Han kan prøve å ta førerkort på nytt igjen, men må uansett vente i fem år.

I tillegg må han sone 24 dager i fengsel og betale en bot på 10.000 kroner, som inkluderer overtredelse av våpenloven.