I kurslokalene til Salsakompaniet settes musikken på før en privattime for et dansepar. Etter at pandemien traff Norge har de måttet holde privatkurs og dansekurs online. Deltakere savner å kunne treffes i større grupper.

Anine og Espen har privattime hos salsainstruktører Jazzy Ruiz og Sara Borgnes i lokalene i sentrum. Savnet etter å møte andre danseglade mennesker på dansekurs er åpenbart.

– Det er den sosiale biten av det da, som blir skrumpet inn. Spesielt for de som tar mange kurs. Det er jo de man møter hver dag, i hvert fall for meg da, forklarer Espen.

Espen har danset i seks år og har merket en nedgang i den fysiske kontakten blant folk. Dansen er også en form for trening.

– Det å ta på mennesker. For min del var dansing mye av min trening, bedyrer han.

Saken fortsetter under bildet.

undefined

Den latinamerikanske pardansen er kjent for rytmefaste bevegelser og høyt tempo. Salsakompaniet har holdt kurs i Oslo siden 1999. Det undervises både i pardans og solodans. Siden pandemien satte en demper på dansevirksomheten, har det vært fokus på egentrening og egen utvikling som danser. Espen legger vekt på at motivasjonen for å danse er større når han er sammen med andre på kurs.

– Det å holde seg i form og bevege seg er enklere sammen med andre. I tillegg er det noe med at man føler en forpliktelse til å møte opp, være der, få deg opp av sofaen.

Nedgangen i fysisk aktivitet kan i verste fall bli problematisk.

– Når de tingene blir borte og annen aktivitet blir borte over natta, så kommer man seg ikke ut av sofaen plutselig. Så det er jo et problem, utdyper Espen.

Kurs på internett

Flere danseskoler tilbyr dansekurs online, noen tilbyr også privattimer, der man øver på danseteknikk. For Anine har onlinekurs ikke bare vært en enkel løsning på dansetrangen.

– Utfordringen med et onlinekurs versus å møte mennesker er at det er en vanskelig interaksjon. Nå har jeg hatt en privattime, og Jazzy sier til meg et sekund etter at jeg har gjort en feil, at nå har du gjort en feil. Det mister du i et onlinekurs, forklarer hun.

Danseinstruktører ser frem til å holde kurs igjen. Enn så lenge er onlinekurs det beste alternativet hvis man vil lære nye dansetrinn. Kontakten mellom elever og instruktører har vært vanskelig å opprettholde når det ikke er lov å møtes i kurslokalene.

– Det har vært hyggelig å ha kontakt med elevene, selvfølgelig ikke det samme, fordi man er vant til å være i samme rom som elevene og kunne gi tilbakemeldinger og dele den dansegleden i samme rom, og se utviklingen. Det er jo ikke det samme, sier instruktør Sara Borgnes.

Hun utdyper at hun er glad for at de fortsatt kan holde kurs over skjerm som en erstatning for oppmøte på danseskolen.

– Vi er heldige som kan ha onlinekurs som et alternativ fordi da kan vi ha dans litt i hverdagen likevel.

Sosial arena

Alle kan delta på et online dansekurs, men det er delte meninger om hva som fungerer best. Det har også for noen vært en arena for vennskap, sosial omgang og fysisk aktivitet.

– Jeg tror det er mange som har salsa som sin sosiale arena. Det er helse og trening og kultur, men også knyttet til det sosiale. Det er veldig mange som skaper vennskap og sosiale tilknytninger i miljøet. Det er klart at det påvirker mye. Det er ikke det samme å stå alene hjemme i stua når man er vant til å ha det som en sosial tilknytning, sier Espen.

På dansekursene har instruktørene en større mulighet for personlig oppfølgning av elevene. Det går tregere når kursene settes opp digitalt. Det gjør at tilbakemeldingene forsinkes.

– Noen tar opp en video av det de gjør, også får du beskjed dagen etterpå om hvordan det har gått. En veldig treg kommunikasjonsform fordi det er så komplisert å få til et onlinekurs med dans, forteller Espen om ulike måter dansekursene har foregått når det ikke har vært mulig å danse i dansestudioene.

Til tross for utfordringene, er det enighet om at onlinekurs er bedre enn ingen dansekurs.

– Men det er jo et veldig godt alternativ for å holde det litt vedlike, Jeg har jo danset litt online, i og med at danseskolene har vært stengt. Jeg trives med det. Men det kan jo ikke måle seg med det å ha en time på en danseskole, tilføyer Anine.

– Alt er bedre enn ingenting, bekrefter Holthe.

Utfordrende for kursholdere

For kursholdere har det vært utfordrende å holde dansekurs siden pandemien inntraff. Salsa-instruktør Jazzy Ruiz forklarer at det er en teknisk omstilling å gå over til onlinekurs.

– Omgjøringen av dansekurs er at vi skifter fra vanlige klasser til onlineklasser. Vi booker instruktører og rom. Vi bruker Zoom eller en annen plattform, og starter timen, sier Jazzy Ruiz om den nye formen for dansekurs.

Det at det fysiske oppmøtet har uteblitt har endret kursstilen. Å holde en full klasse med 20 elever uten å kunne se elevene er en av de største utfordringene instruktørene møter. Ruiz forklarer at det ikke er mulig å gi tilbakemeldinger når man holder kurs foran datamaskinen.

– Elevene ser instuktørene, men vi ser ikke elevene. Det er 20 stykker. Man har ikke tilstedeværelsen til elevene, og man får ikke samme energi. man ser ikke smilene og bevegelsene.

Han fortsetter:

– Tilbakemeldingen i onlinekurs er veldig annerledes. Jeg må spørre hvordan det går. Jeg har full energi, men samtidig må jeg skrive, så kommunikasjonen går litt tregere. Tankegangen er annerledes. folk ønsker å være med i studio, i timen, men de har ikke mulighet. så det er en tristhet som ligger der. Man kan ikke gå ut å danse, delta på kurs, fortsetter han.

Optimisme

Restriksjonene gjør at det ikke er mulig å møtes fysisk, og dansearenaer er samlepunkt for folk i alle samfunnslag. Salsaen representerer for noen mer enn bare dans, det er også en mulighet for å sosial omgang med andre.

– Salsa representerer for veldig mange både aktivitet og helse, lidenskap og sosial arena. Mange av våre elever opplever salsadans som noe de finner mestring i, noe som de finner glede i, og det er en sosial omgangskrets, utdyper Borgnes.

Dansetimene på nett er en erstatning for de fysiske dansetimene. Til tross for at man ikke kan møtes for å danse sammen, klarer de fortsatt å opprettholde en form for samhold gjennom online-timene som organiseres, og det er viktig i en tid hvor mange opplever ensomhet.

– Man føler at man er sammen en liten stund gjennom skjermen. Likevel er det ikke til å stikke under stol at man savner det fysiske aspektet ved dans; å kunne dele det sammen som gruppe, danse med hverandre og inspirere hverandre, sier Ruiz.

Dans er en fin aktivitet for å holde den fysiske aktiviteten i gang. Selv i en tid med strenge restriksjoner i samfunnet, er det mulig å bruke egen stue som studio. Dans er bevist å ha gode helseeffekter, så oppfordringen er klar:

– Man må gjøre så godt man kan i en situasjon som denne, ved å følge restriksjonene som settes og samtidig finne måter å holde dansen i gang, om det så er hjemme i egen stue.

Selv om koronapandemien har satt en demper på kursaktiviteten, oppfordrer instruktørene folk til å holde aktivitetsnivået oppe. Enten det er gjennom dans eller annen fysisk aktivitet. Koronapandemien er ikke et påskudd for ikke å trene.

– Det er viktig å ikke misbruke lockdowntiden. Livet fortsetter.

Jazzy Ruiz kommer med en siste oppfordring til de som ikke er like aktive som før:

– Ikke sitt hjemme. Bruk tiden smart. Det finnes onlinetimer. Du har sikkert videoer eller ting du kan finne online sånn at du kan trene. Bli med på time, eller sett på musikk som får deg i dansehumør, og forhåpentligvis kan vi danse sammen om ikke alt for lenge. Er man glad i å danse, finner man veien.