Jarle Andhøy står som avsender i et krav mot Bane Nor om oppføring av støyskjerm på Bestum.

«Saken gjelder krav om at Bane Nor skal oppføre støyskjerm (...) mot nordside av Bestum Skiftestasjon, langs eiendommene som ligger nærmest denne og er forulempet med mest støy fra anlegget», står det i saksdokumentene.

I papirene fra Oslo tingrett står eventyreren oppført som prosessfullmektig for nabogruppen på Bestum, Ullern, som saksøker Bane Nor.

Børsen.no omtalte saken først.

«Gammelt plankegjerde»

«Bane Nor erkjenner at de i flere omganger at de har fått pålegg av Bydel Ullern om oppføring av støyskjerm, og til naboer, bydel og statsforvalter har lovet at støyskjerm skal oppføres. Ved behandling av erstatningskrav i forliksrådet hevdet Bane Nor at det allerede er etablert støyskjerm iht. kravene i reguleringsbestemmelsene (...), står det videre.

Får de ikke oppført støyskjerm, krever gruppa at «nettinggjerdet» og «det gamle plankegjerdet» blir vedlikeholdt og reparert slik at «gjerdet som står oppført mot saksøkere faktisk er en støyskjerm som har de kvaliteter og krav som er gjeldende for normal bransjestandard innenfor norm med støydempende kvaliteter».

Og videre:

«Dette slik at forutsetningen for oppføringen av Bestum Skifte og snustasjon samsvarer med de klare pålegg anleggseier er gitt forut, og anleggseier har lovet domstoler, naboer og forvaltningen forut for at beslutningen om at jernbaneanlegget fikk aksept til å oppføres midt i boligområdet.»

Fremmer erstatningskrav

I tillegg til kravene, ber Andhøy om erstatning på 250.000 kroner for utgifter for måling av støyforurensning. Utgiftene skal ha blitt betalt av Andhøys selskap GoAlive AS.

«Saken gjelder også et krav om erstatning for utgifter saksøker har hatt med å utføre saksøktes lovpålagte plikter som forurenser, fordi saksøkte selv har forsømt disse», står det i sluttinnlegget.

Bane Nor sier følgende til Avisa Oslo, etter forespørsel om en kommentar fra deres side:

– Vi ønsker ikke å kommentere saken nå av respekt for tingrettens behandling av saken. Vi vil redegjøre for vårt syn og oppfatning under rettssaken, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor.

Saken skal opp i Oslo tingrett i tre dager, fra mandag 20. mars.

AO har spurt Andhøy om en kommentar til saken, og vi vil oppdatere saken om og når det foreligger.