Ifølge de sakkyndige er den siktede mannen (36) paranoid schizofren, psykotisk og har vært det gjennom flere år.

Det opplyser mannens forsvarer, advokat John Christian Elden.

– Jeg har ingen kommentar til rapporten nå, men formoder at den legges til grunn i den videre etterforskningen og saksavgjørelsen, sier Elden til Avisa Oslo.

Rapporten er helt fersk og er foreløpig ikke behandlet av Den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen har som oppgave å kvalitetssikre rettsmedisinske erklæringer og uttalelser fra sakkyndige i straffesaker.

Tvungent psykisk helsevern

Den 36 år gamle mannen er siktet for å ha drept sin egen far, den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70), på Røa 12. april. Sønnen er også siktet for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

I forbindelse med tidligere varetektsfengslinger av ham, har politiet opplyst at de har vurdert det som «sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern». Altså at de mener at han er utilregnelig.

De har fått støtte i sin argumentasjon fra Oslo tingrett:

«Sett hen til de opplysninger som fremgår [...], er retten enig i at det er sannsynlighetsovervekt for dette på nåværende tidspunkt», heter det i en fengslingskjennelse fra juni.

Spørsmålet om tilregnelighet har vært et tilbakevendende tema gjennom hele etterforskningen. I en fengslingskjennelse fra mai kom tingretten til at det «er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket».

Innlagt på sykehus

I politiavhør har 36-åringen knyttet seg til hendelsene på Røa 12. april, men han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Kort tid etter pågripelsen ble han overført til psykiatrisk sykehus.

Hans forsvarer John Christian Elden har tidligere uttalt at siktede har gitt uttrykk for at det skal ha vært en årelang konflikt mellom ham og faren.

Øvrige familiemedlemmer og andre som kjente Kjærvik, har stilt seg helt uforstående til det og omtalt det som vrangforestillinger fra 36-åringens side.

Det har ikke lyktes for Avisa Oslo å få en kommentar fra politiadvokat Anne Marie Hustad, påtaleleder for etterforskningen.

Overfor NTB bekrefter hun at de sakkyndige konkluderer med at siktede lider av paranoid schizofreni. Samtidig understreker hun at rapporten ikke er behandlet av Den rettsmedisinske kommisjon.

– Rapporten er oversendt Den rettsmedisinske kommisjon og skal behandles der først. Jeg har derfor ingen ytterligere kommentarer til rapporten. Det er til sjuende og sist domstolen som avgjør hvorvidt siktede er strafferettslig tilregnelig, sier Hustad til NTB.

Bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs er ikke kjent med sakkyndigrapporten utover det hun har lest i media. Hun har derfor ingen kommentar til saken.