(Avisa Oslo/Nettavisen): Etterforskningen pågår for fullt etter masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag, der Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept. 21 personer ble skadet – ti av dem alvorlig.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap og terror etter skytingen. Et sentralt tema for politiet å komme til bunns i, er hva som motiverte 43-åringen til å åpne ild mot utestedene Per På Hjørnet og London Pub i Rosenkratz' gate.

En hypotese, som er vektlagt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), er at angrepet var en ekstremistisk islamistisk terroraksjon. En annen er at det var hatkriminalitet mot Pride, da London Pub er kjent samlingssted for hovedstadens skeive miljø. En tredje hypotese er at Matapour er psykisk syk.

Politiet har heller ikke utelukket at det kan dreie seg om en kombinasjon av disse.

Avviste psykiske problemer

Mandag varslet politiet at de vil gå til retten for å få gjennomført en full psykiatriske undersøkelse av Matapour, om nødvendig med tvang. Dette for å avdekke om han er strafferettslig tilregnelig.

Samtidig kan rettsdokumenter fra en sak der Matapour var en av partene, bidra til å kaste lys over hans psykiske helse.

I et rettsmøte i Oslo tingrett i mai i fjor ga motparten i saken uttrykk for bekymring for det som omtales som en ustabil livssituasjon og manglende vilje til å gi opplysninger om egen helse.

Videre er vedkommende bekymret for «diagnose, herunder den manglende behandlingen/medisineringen» av denne.

Selv avviste den nå terrorsiktede 43-åringen imidlertid at han hadde noen problemer. Tvert imot omtalte han sin psykiske helse og livssituasjon som «stabilt god».

Tingretten slår på sin side fast at det er stor usikkerhet knyttet til hans fungering, særlig basert på vurderingen fra en sakkyndig:

«Hun (sakkyndige, journ.anm.) viste til at det i dag finnes mange risikomomenter knyttet til NNs psykiske helse», heter det i kjennelsen.

Blant annet viser retten til en søknad om uførepensjon tilbake i 2005, der det fremkommer at han «har hatt psykiske problemer i en årrekke som PTSD, vrangforestillinger og konsentrasjonsvansker».

«Paranoid beredskap»

I en straffesak i Oslo tingrett i februar 2016, uttalte også Matapours mor at sønnen har diagnosen paranoid schizofreni.

Det oppgis også i en epikrise fra et distriktspsykiatrisk senter i Oslo i 2010.

«Det beskrives flere negative symptomer som tilbaketrekking og passivitet, lite interesse for andre, men også paranoid beredskap til tross for å være medisinert», er det gjengitt i kjennelsen.

Videre fremkommer i kjennelsen fra i fjor, at han ifølge legeerklæringer fra august og oktober 2013, strever med å redegjøre for egne forhold og at han blir lett agitert når legen etterspør opplysninger.

«I avslag på søknad om henvisning til psykoseklinikken framkom det at NN vurderes med en kronisk psykoselidelse og han må få oppfølging i førstelinjetjenesten».

Det fremkommer også at han ikke har ønsket å uttale seg om egen sykdomshistorikk, verken til sakkyndige eller i retten.

Konklusjonen til den sakkyndige i fjor er at han strever med egen virkelighetsoppfatning og at han er mistenksom overfor andre.

Oppretter tilsynssak

Heller ikke etter at han ble pågrepet natt til lørdag, har Matapour ønsket å samarbeide med sakkyndige.

– Vi har forsøkt å gjennomføre foreløpig judisiell observasjon med sakkyndig, men han har nektet å prate med ham. Det er naturlig for oss å be rettsoppnevnt sakkyndige vurdere hans psykiske helse. Spesielt fordi det er en så alvorlig sak, uttalte politiadvokat Ingvild Myrold til Avisa Oslo i forbindelse med at 43-åringen ble varetektsfengslet mandag.

Foreløpig har ikke Matapour ønsket å forklare seg i avhør som tas opp på lyd eller bilde, da han frykter at politiet vil manipulere opptakene i etterkant.

Tirsdag ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak med bakgrunn i hvilken helsehjelp Matapour har fått i forkant av skytingen.

– Tilsynet innebærer i første omgang at vi undersøker hvilke helse- og omsorgstjenester den siktede eventuelt har mottatt de siste fem årene, både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, skriver statsforvalteren i en pressemelding.

– Vi har i dag skrevet til Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og bedt om informasjon innen 1. august, heter det videre.

Kritisk til PST

Forsvarer John Christian Elden har ved flere anledninger advart mot å konkludere med hva som er motivet bak Matapours handlinger, all den tid etterforskningen fremdeles er i en tidlig fase.

Elden har også vært kritisk til at PST tidlig gikk ut og karakteriserte angrepet som islamistisk terror. Da Matapour ble varetektsfengslet mandag, mente Oslo tingrett at spørsmålet om terrorhensikt var uavklart.

– Retten har foreløpig fått saken ned på jorden, og spekulerer ikke i mulig motiv eller terrorhensikt mot Pride. Den konstaterer at det er skjellig grunn til mistanke om drap på to gjester på Per på Hjørnet uten tilknytning til Pride. Det har retten åpenbart rett i. Alle andre spekulasjoner bør utstå til saken er ferdig etterforsket, sa Elden til Nettavisen mandag ettermiddag.

Det har ikke lyktes for Avisa Oslo og Nettavisen å få en kommentar fra forsvareren tirsdag ettermiddag og kveld.

Heller ikke Oslo politidistrikt har tilgjengelige for kommentar tirsdag. Politiadvokat Børge Enoksen har tidligere vært tydelig på at de undersøker flere hypoteser om Matapours motiv for masseskytingen.

– Der er ekstremisme og radikalisering selvfølgelig relevant, men det kan også være andre faktorer som hatkriminalitet og hans psykiske helse. Per nå er det vanskelig å konkludere eksakt. Det kan også være en kombinasjon av disse tingene, sa Enoksen til Avisa Oslo og Nettavisen søndag.

Nikita (21) ble skutt natt til lørdag: – Det har ikke gått inn på meg hvor nær døden jeg faktisk var