I slutten av januar og i begynnelsen av februar måtte politiet gjentatte ganger ta turen til kvinnens adresse i bydel Søndre Nordstrand.

Årsaken var naboer som irriterte seg over høy musikk og bråk.

Kort tid

Kvinnen fikk først besøk av politiet den 28. januar. Da skal naboer ha sett seg lei på musikkstøy fra midnatt og ut over natten. Klokken 03.12 fikk hun pålegg av en politibetjent om å dempe musikken, og pålegget ble gitt for ett døgn frem i tid.

Men pålegget var nytteløst. Politiet måtte allerede en snau halvtime senere returnere til adressen, og kvinnen ble derfor anmeldt for ikke å etterkomme pålegget.

Nye anmeldelser

Noen dager senere kom nye klager til politiet, denne gang på at gjenstander ble kastet ut av vinduer. Kvinnen fikk nå et pålegg om å avstå fra den slags, men innen 24-timersfristen var gått ut, fløy flere gjenstander ut av vinduet.

Dermed pådro hun seg nok en anmeldelse.

Mot slutten av samme måned skal kvinnen ha blandet seg inn i politiets arbeid i sentrum, og blant annet dyttet til en politibetjent.

I alt ble hun bøtelagt med 24.000 kroner for disse forholdene.

Nå som kvinnen nekter å betale, og må møte i Oslo tingrett, vil boten øke til 28.800 kroner.

Politiet vil legge ned påstand om 58 dagers fengsel dersom hun ikke betaler boten.