I Oslo kommune er det tillatt å skyte opp fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00 på nyttårsaften. Det at privatpersoner ikke holder seg til å skyte opp raketter ved midnatt skaper store problemer for mange, mener Anette Torgersen som er bosatt på Romsås.

– Jeg har fulgt debatten i mange år, og jeg ser argumentene med at barna legger seg tidlig og at det er for dem vi skyter opp fyrverkeri, men dette er da ikke riktig. Den gamle tradisjonen er at man skyter opp fyrverkeri for å skremme bort onde ånder ved starten på det nye året - altså ved midnatt, sier hun.

Hun mener at dersom privatpersoner skal ha lov til å sende opp fyrverkeri må de holde seg til å gjøre det ved midnatt.

– Da jeg var liten var det ingen som skjøt opp noe før midnatt. Vi ble heller vekket og fikk beskjed om at om vi skulle ha det med oss måtte vi våkne. Nå skytes det hele dagen, og i dagene før, og det er veldig uforutsigbart for både mennesker og dyr, sier hun.

Fagpersoner og organisasjoner vil ha forbud

Hun mener det er viktig at debatten tas igjen. Bekymringen hennes for husdyr, fugler og ville dyr, i tillegg til mennesker som kan oppleve smellene som belastende, for eksempel på grunn av erfaring med krig og vold, deler hun med mange.

Tidligere i desember undertegnet 40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier et opprop om å innføre forbud mot fyrverkeri i privat regi, for å beskytte mennesker, dyr og miljøet.

  • Se hele listen over hvem som har signert oppropet nederst i saken!

Dyrebeskyttelsen frontet oppropet, og i en pressemelding sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge at tiden er inne for å endre på hvordan vi som nasjon regulerer bruk av fyrverkeri.

– Salg av sprengstoff til privatpersoner som fører til alvorlig lidelse hos andre og forurensing, er en merkelig form for liberalisme. Det finnes gode alternativer.

Venter flere øyeskader

En av dem som har underskrevet oppropet er øyelege Nils Bull som hver år registrerer omtrent 15 øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

– De 16 årene jeg har talt opp skader etter nyttårsaften blir nå oppsummert til 250 alvorlige øyeskader. Til nyttår blir det 15 skader til og neste nyttår 15 til. Hvor lenge skal vi fortsette med dette før noen tar ansvar og setter en stopper for disse unødige skadene, spør Bull.

Norges Blindeforbund deler også bekymringen hans.

– Til tross for økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange øyeskader. Derfor ber vi om at det blir forbud mot privat fyrverkeri, sier leder i Norges Blindeforbund Terje Andrè Olsen, og legger til at førerhunder og andre dyr også vil nyte godt av et forbud.

Bekymret

Anette Torgersen på Romsås er bekymret for hvordan fugler og dyr har det i dagene før og etter nyttårsaften.

– Vi vet at dette kan være en stor belastning, og mange, både dyr og mennesker, kan slite i lang tid etterpå. Det må da gå an å ta hensyn, sier hun.

Nå oppfordrer hun folk til å holde seg til oppskyting ved midnatt på nyttårsaften.

– Hvis man absolutt må skyte opp privat fyrverkeri, så gjør det i alle fall når det er meningen at man skal gjøre det. Ikke send det opp klokken 18.00 og ikke i dagene før og etter. Vi er mange som har hunder vi går tur med mellom 18.00 og midnatt på nyttårsaften, og det hadde vært fint om vi kunne vært sikre på at vi får en trygg og fin tur, sier hun.

Oslo kommune kutter ut fyrverkeri

I fjor ble det kommunale fyrverkeriet i Oslo sentrum avlyst på grunn av fare for smittespredning, og i desember i fjor vedtok Oslo bystyre i sin budsjettbehandling for 2021 å ikke prioritere penger til offentlig fyrverkeri. Vedtaket kom som en følge av et kuttforslag fra Bymiljøetaten tidligere på høsten i fjor.

Kuttet ble vedtatt av flertallet i byrådet pluss Rødt mens opposisjonspartiene stemte imot forslaget.

Ola Wolff Elvevold (SV) og Sirin Hellvin Stav (MDG) fremmet i april et forslag for bystyret om å gjøre privat fyrverkeri helt forbudt, men fikk ikke flertall for forslaget.

Bystyret vil ikke stanse privat oppskyting av fyrverkeri: – Hvert år blir noen skadet

Fjorårets avlysning førte til omsetningsrekord hos de to største fyrverkeriaktørene som opererer i det private markedet i Oslo, Svea Fyrverkerier og Maximgruppen. Kurt-Harry Oksnes, daglig leder i Maximgruppen, sier han ikke tror det vil komme et forbud mot privat bruk av fyrverkeri i nærmeste fremtid.

– Vi nordmenn vil feire det nye året, hvert år. Vi kan ikke se for oss at det vil komme et forbud. Nyttårsaften og feiringen av den er en gammel tradisjon i Norge. Det er en feiring som står sterkt, med lange tradisjoner, og det skal mye til for å få endret på det, sier han.

Forrige regjering: Ønsker ikke forbud

Forrige regjering ville ikke innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri.

I januar svarte daværende justisminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (FrP) på en hevendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Justisdepartementet, etter innspillkonferansen om privat fyrverkeri i mai 2019, at departementet ikke mente det va nødvendig med en utredning av privat forbud på daværende tidspunkt.

Avisa Oslo sendte en henvendelse til nåværende justisminister, Emilie Enger Mehl (Sp), tirsdag 28. desember.

Torsdag 30. desember svarer statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) at departementet nylig har mottatt et forslag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til en ny forskrift om pyrotekniske artikler og at det forslaget vil bli grundig gjennomgått.

- Endringene DSB foreslår vil ikke få betydning for årets nyttårsfeiring, og det er per nå ikke aktuelt å forby fyrverkeri på nyttårsaften. Kommuner har i dag mulighet til å ha forbudssoner mot fyrverkeri ut fra lokale hensyn, typisk i byer. DSB har også vurdert mulige tiltak for å redusere skader og uønskede hendelser ved bruk av fyrverkeri som vi vil gå grundig gjennom, sier han.

Han minner om at alle som skal bruke fyrverkeri på nyttårsaften må huske på at det må skje på en forsvarlig og trygg måte slik at man ikke skader seg selv eller folk rundt seg.

- Det er også gledelig at man flere steder nå har offentlig oppskyting av fyrverkeri, - som skjer i trygge former, avslutter han.