– Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom. Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil beskytte dem ytterligere, og kommunene må prioritere denne vaksineringen de nærmeste ukene, sier Line Vold i ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) for uke 46.

Halvparten uvaksinert ved Diakonhjemmet

I ukesrapporten kom det fram at det hadde vært en økning i smittetilfeller spesielt for uvaksinerte mellom 45 og 75 år og eldre over 75 år.

Av 133 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 46, var 35 prosent uvaksinert, opplyser FHI.

Mellom 1. september og 26. november har intensivavdelingen på Diakonhjemmet sykehus hatt 23 covid-pasienter. Ni av disse har vært fullvaksinert, flere også vaksinert tre ganger, mens tolv har vært uvaksinert. To har hatt ukjent vaksinestatus eller vært delvaksinert, opplyser sykehuset i en e-post til AO.

Nesten 400 innlagt

Siden uke 39 i år, en uke etter gjenåpningen, og frem til slutten av uke 46 ble det rapportert om 399 nye pasienter med påvist covid-smitte innlagt ved OUS, Ahus, Lovisenberg eller Diakonhjemmet.

Av disse hadde 280 covid-19 som hovedårsak til innleggelsen og 41 av dem ble lagt inn ved intensivavdelingene.

39 av disse hadde kjent vaksinestatus: 19 var uvaksinert og 20 var vaksinert ved prøvedato – de aller fleste fullvaksinert.

Kortere sykehusopphold med vaksine

En ny undersøkelse fra norske forskere viser at vaksinerte pasienter som ble innlagt med covid i Norge hadde et kortere sykehusopphold, i tillegg til lavere odds for å bli lagt inn på intensivavdeling, enn uvaksinerte pasienter.

Totalt deltok 2.361 pasienter i undersøkelsen i perioden 1. februar til 30 september. 70 av disse var delvis vaksinert, mens 183 var fullvaksinert på tidspunktet de fikk positiv test.

Les også

Intensivavdelingen på Diakonhjemmet sykehus: Over halvparten av koronapasientene er ikke vaksinert