Gå til sidens hovedinnhold

Ryde, Voi og Tier tapte i retten: Tusenvis av elsparkesykler forsvinner fra Oslo

Selskapene pålegges også å betale cirka 250.000 i saksomkostninger til kommunen.

Fredag morgen trådte Oslos nye elsparkesykkelforskrift i kraft. Fra og med i dag er det kun 8.000 elsparkesykler som kan brukes i hovedstaden.

Fredag kom også kjennelsen fra Oslo tingrett, etter at sparkesykkelselskapene stevnet Oslo kommune for å stoppe antallsbegrensningen.

I kjennelsen ble det stadfestet at begjæringen om senere fremsatte endringskrav ikke tas til følge. Dommer Terje Reinholt Johansen skrev blant annet i dommen at Oslo kommune har vunnet frem i alle sakens tvistepunkter.

De tre selskapene ble også pålagt å betale Oslo kommune samlede saksomkostninger på 248.625 kr. Delt på tre er dette drøyt 83.000 kroner.

– Selskapene må imidlertid også dekke sine egne advokatregninger. Vois advokater har tidligere lagt fram et salærkrav i retten på 898.527 kroner for arbeidet de to hittil har utført for Voi. Den norske aktøren Ryde har brukt 753.100 kroner mens Tiers regning ligger på 665.000 kroner.

– En svært dårlig nyhet

– Vi har akkurat mottatt kjennelsen, og skal nå bruke litt tid til å sette oss skikkelig inn i den, før vi tar stilling til veien videre. Dette er en svært dårlig nyhet for de flere hundre tusen brukerne i Oslo, uttaler de tre elsparkesykkelaktørene i en felles e-post til pressen.

E-posten er signert kommunikasjonssjef Julia Sandstø i Tier, talsperson Øystein Sundelin i Voi og daglig leder Espen Rønneverg i Ryde.

– Vi kommer til å fortsette å søke dialog med byrådet om regulering og ytterligere tiltak vi kan iverksette for å løse problemene, og få på plass løsninger til beste for Oslo og byens innbyggere.

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, jubler over kjennelsen:

– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen. Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører, sier Stav til Avisa Oslo.

– Nå forventer vi at aktørene tar ansvar og følger de nye reglene fremover, legger hun til.

Selskapene har én måned på seg dersom de ønsker å anke saken til Borgarting lagmannsrett.

Avvist

– Voi, Ryde og TIER støtter streng regulering, men ber tingretten stanse en uheldig og skadelig del av byrådets vedtak, skrev selskapene i en samlet pressemelding før kjennelsen.

Voi har ment at maksimalantallet på 8.000 ble satt uten tilstrekkelig begrunnelse, og de er også kritiske til at det ikke var noen begrensning på antallet aktører, melder NTB.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sa norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi i forbindelse med søksmålet.

Dette ble dog avvist i dommen fra Oslo tingrett. Dommer Terje Reinhold Johansen skriver der at antallsbegrensningen kommer etter ordinære drøftelser innad i kommunen og at tallfastsettelsen ikke har vært vilkårlig, skriver nyhetsbyrået.

«Forskriftsarbeidet bærer etter dette ikke preg av slett arbeid, men raskt og målrettet arbeid, og regelutformingen vitner ikke om noen form for vilkårlighet.», skriver Johansen.

Må hente tusenvis av elsparkesykler

Selv om forskriften trådte i kraft fredag, er det først fra kommende onsdag at kommunen forventer at overflødige elsparkesykler er fjernet. Noe som har vært synlig i bybildet mandag morgen.

Bymiljøetaten fattet 28. august vedtak om at 12 aktører får tillatelse til utleie av små elektriske kjøretøy for utleie på offentlig grunn i Oslo kommune.

For de store aktørene som Voi, Ryde og Tier, er dette dårlig nytt.

De må hente inn tusenvis av elsparkesykler etter at de nå bare får 667 hver. Her er oversikten over de 12 aktørene med antall kjøretøy som fikk tillatelse til å leie ut:

Aktør

Antall tillatelser innvilget

AYVA Technologies AS

667

Bird Rides Norway AS

667

Dott AS

667

Tier Mobility Norway AS

667

Ryde Technology AS

667

ShareBike AS

667

Wind Mobility Norge AS

667

LIME Norway AS

667

Bolt Services NORWAY AS

667

Voi Technology Norway AS

667

Bydue AS

667

CATS AS

667

– Mellom 300 og 500 ansatte må trolig slutte i bransjen som følge av dette vedtaket, sier hun.

– Måten byråden har valgt å regulere på, er en oppskrift på en mislykket regulering, her Julia Sandstø, kommunikasjonssjef i Tier, sagt til AO.

– Vi har vurdert færre aktører i Oslo, men hadde vi innført anbud og færre aktører, hadde vi stått her i retten likevel, sa kommuneadvokat Mari Morken tidlig i september.

Hun er overbevist om at kommunen har sitt på det tørre ved å la forskriften bli iverksatt neste fredag og at 12 aktører leier ut 667 enheter fra den dagen.

– Hadde vi innført et ulikt antall elsparkesykler per aktør, hadde vi fått EØS-bråk, sa hun også, og minnet om at kommunen har lagt til rette for parkeringsplasser for 700 elsparkesykler nå og at de nye reglene både er egnet, nødvendige og forholdsmessige.

Noe motparten er fullstendig uenig i.

Les også

Utleieselskapene kom med nye krav i tolvte time – nå er behandlingen av søksmålet utsatt

Les også

Ursula (86) var på vei til Operaen med en venninne. Så kjørte elsparkesyklistene på rødt lys

Kommentarer til denne saken