For tredje år har Rusken gjennomført Elverusken i Alnaelva.

Torsdag var 6. klasse fra Grorud skole, barn fra nærområdet og andre frivillige med Rusken på dagens ryddeaksjon.

Det ble funnet totalt 422 kg langs elva.

380 kg av dette var metall/villfylling, som stammet primært fra skogholtet bak Groruddammen.

Reflekterer menneskelig aktivitet

Elevene fra Grorud var svært ivrige og behjelpelige med å rydde i nærområdet sitt.

Elvelangs utenom villfylling ble det plukket 42 kg.


– Mesteparten er mat- og drikkeemballasje, glassbiter små plastbiter, papp- og papirbiter, samt snus og sneip. Ellers ble det funnet bildekk, en trafikkjegle, og metall som hadde surret seg fast vegetasjon, sier Miriam Alveberg, kommunikasjonsrådgiver Ruskegeneralen, Bymiljøetaten.

Alveberg sier til AO at funnene reflekterer den menneskelige aktiviteten rundt elva.

Færre leker, flere glassbiter

422 kg søppel kan høres vanvittig mye ut for den vanlige mannen i gata, men ifølge Alveberg er ikke tallet uvanlig høyt.

–Satsningområde

Rusken er Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by og arrangerer Elverusken to ganger i året. Hvert år ryddesAkerselvava i juni og Alnaelva i september.

Ruskengeneral Jenny Krohn er svært fornøyd med dagen og alles ryddeinnsats.

– Elverydding er et satsingsområde for Ruskens arbeid mot en renere by og Oslofjord. Under denne aksjonen får vi hentet opp både store mengder avfall, og vi er med på fokusere påksomheten mot viktigheten av å holde nærområdet sitt rent, forteller Ruskengeneral Jenny Krohn.

Alveberg oppfordrer alle til å bli bedre på å ikke kaste søppel fra seg – naturen.

– Med det må vi minne om slagordet vårt – ikke kast i busken, hilsen oss i Rusken.

LES OGSÅ: