Gå til sidens hovedinnhold

Ruters skrekkscenario: Taper nesten 3 milliarder i år

Fersk rapport tegner et skrekkbilde av kollektivselskapets økonomi.

I en rapport om Ruters finansielle status, som Avisa Oslo har fått innsyn i, tegnes et dystert bilde av selskapets økonomi.

På årets tre første måneder tapte selskapet 778 millioner kroner i billettinntekter. Det er mellom 60 og 70 prosent under budsjett. Etter det AO erfarer, ser ikke bildet noe bedre ut for april. En gradvis gjenåpning av samfunnet kan riktig nok gjøre bildet lysere i månedene som kommer.

– Ruter arbeider fortløpende med å sikre finansiering for å kunne opprettholde driften av kollektivtilbudet i pandemiperioden og i en overgang fra pandemi til ny normal. Målet er å tilby et kollektivtilbud som svarer ut behovet til kundenes endrede vaner og reisebehov, heter det i en uttalelse fra administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen oversendt AO via selskapets kommunikasjonsavdeling mandag ettermiddag.

Selskapet opererer med fire forskjellige prognoser for resten av året. For øyeblikket vurderer Ruter at selskapet ligger midt mellom nivå 3 og 4, hvor det fjerde nivået er det med aller størst tap.

Om prognosene holder seg, vil selskapet tapte mellom 2,3 og 2,7 milliarder kroner i år.

Først midtveis ut i 2022 anslår Ruter at antall reisende vil være tilbake på samme nivå som før korona.

Så langt er de blitt reddet av statens krisepakker. I den første fikk selskapet 1,25 milliarder kroner. Pengene i krisepakke nummer to er ennå ikke fordelt, men Ruter anslår å få 950 millioner kroner. Normalt vedtas den i Stortinget før sommerferien.

Det er ikke nok til å dekke tapene for hele 2021. En viktig faktor for å sikre forsvarlig drift er at eierne (Oslo kommune og Akershus fylkeskommune) stiller opp med en garanti på 1 milliard kroner for å dekke tapene.

Mandag formiddag kunne samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meddele i VG at regjeringen spytter inn milliarder for å dekke opp for kollektivselskapenes underskudd.

– Situasjonen følges tett. Som et ansvarlig aksjeselskap, er Ruter pålagt etter aksjeloven å tilpasse aktiviteten til en økonomisk forsvarlig drift. Ruters styre må planlegge selskapets økonomi frem i tid. Dette er ikke en generell planleggingshorisont, men knyttet til utvikling i egenkapitalen hvis statlig finansiering uteblir, gitt dagens bortfall av inntekter. Ruter er også pålagt å varsle operatørene om produksjonsendringer tre måneder i forkant, heter det i uttalelsen fra Reitan Jenssen.

Skuffet samferdselsbyråd

Flere Oslo-politikere er derimot langt fra fornøyd med regjeringens plan.

– Det bekymrer meg at det legges for lite penger på bordet. Ruter alene har et scenario der de ligger an til å tape 2,6 milliarder kroner i billettinntekter i 2021, så en ekstrabevilgning på 1,5 milliarder til alle landets kollektivselskaper vil ikke være nok, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til AO.

Hun etterlyser lovnader fra regjeringen.

– Det er skuffende og urovekkende at det ikke kommer noen lovnader om penger den dagen smitteverntiltakene oppheves. Jeg har gjentatte ganger bedt Hareide om at staten stiller opp også i overgangen fra pandemi til ny normal. Det har jeg enda ikke fått. For å forhindre at kollektivselskapene må ta ned tilbudet før vi vet hva ny etterspørsel vil være, må de få kompensert inntektstapet i overgangsfasen, sier Berg.

Les også

Beskjeden spilles av mange hundre ganger i døgnet – forpurrer nattesøvnen til flere hundre beboere

– Et veldig godt innsalg

Oslo Aps samferdselspolitiker Andreas Halse tror VG-oppslaget kom etter «et veldig godt innsalg».

– Stortinget har allerede vedtatt kompensering for tapte billettinntekter i koronapandemien, så det de går ut med nå, er jo at de sier de skal gjøre som Stortinget har bestemt. Jeg er imponert over at de klarer å få et så stort VG-oppslag ut av det, sier Halse til Avisa Oslo.

Det er ennå ukjent hvor stor del av midlene regjeringen la frem som vil tilfalle Ruter, som står for en stor andel av kollektivtransporten i Norge. På direkte spørsmål om hvorvidt han lar seg berolige av beskjeden fra Hareide og regjeringen, svarer Ap-politikeren «nei».

– Hvordan det blir framover for kollektivtransporten i Oslo kommune er veldig usikkert, sier Halse, og peker på forskjellen mellom summen regjeringen lover og de 4 milliardene KS ber om.

– Det gapet er ganske stort. En underfinansiering kan potensielt ramme Oslo-folk mest, mener Ap-politikeren.

Han viser til at Ruter ikke regner med å ha det samme inntektsgrunnlaget når pandemi-tiltakene er over.

– Mange kommer til å vente med å dra på jobb på samme måte som før pandemien, og andre kan ha lagt om reisevanene sine på permanent basis. Vi vet ikke hva det vil bety for inntektene. Det er den store nøtta nå, sier Andreas Halse.

Bekymret for endrede reisevaner

Også SVs medlem av samferdsels- og miljøutvalget, Ola Wolff Elvevold, er bekymret for de mulige endrede vanenes konsekvenser for Ruter. For å unngå mer bilbaserte reisevaner mener Elvevold at det er avgjørende å unngå kollektivkutt i tiden etter pandemien.

– Det blir veldig krevende for Oslo å ta hele kostnaden med å unngå et dårligere tilbud, sier SV-politikeren om følgene av den nye hverdagen Ruter regner med etter pandemien.

Elvevold sier at kollektivtilbudet i Oslo kommune er helt avhengig av at regjeringen stiller opp også etter at tiltakene er lettet og ikke bare kutter støtten over natten.

– Derfor håper vi at nasjonale myndigheter tar ansvar og ikke setter Oslo i en sånn situasjon. Det ville vært farlig med tanke på å oppnå nasjonale klima- og miljømål, mener Ola Wolff Elvevold.

Les også

Her suser de forbi rødt lys på skoleveien: – En rett strekning, som kan innby til fart

Utelukker ikke ytterligere hjelp

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til AO at han tar bekymringene fra byråd Berg på alvor.

– Det gjenspeiles også i regjeringens prioriteringer. Nå er det ikke slik at den statlige pakken er på kun to milliarder kroner. De to milliarder kronene i revidert nasjonalbudsjett kommer i tillegg til det som allerede er bevilget i statsbudsjettet for 2021. Dette var 1,25 milliarder kroner til kollektivtransport i fylkeskommunene, og 950 millioner kroner til fylkeskommunene som ikke er fordelt på sektor ennå. I tillegg kommer midler til togavtaler og ekspressbusser. Så langt er det utbetalt over 5 milliarder kroner til dekking av tap i den fylkeskommunale kollektivtransporten.

Han understreker at staten gjennom hele pandemien har ønsket at kapasiteten i den fylkeskommunale kollektivtransporten skulle opprettholdes og har betalt for det.

– Det har vært viktig for at kritisk personell skal kunne komme seg på jobb, og for at folk for øvrig skal kunne gjennomføre nødvendige reiser innenfor gjeldende smittevernråd. Fylkeskommunene og Oslo kommune har gjort en god jobb med å opprettholde transporttilbudet gjennom pandemien, og vi har hele tiden hatt en god dialog med dem om det.

– Kan det vurderes en ny statlig pakke dersom dette fører til et redusert kollektivtilbud i Oslo?

– Når det gjelder ytterligere nye statlige pakker, er ikke det noe jeg kan utelukke dersom det skulle bli behov for det.

Kommentarer til denne saken