– Jeg har vært på Helsfyr etter jobb i dag selv, så jeg vet hvordan det er der.

Det sier pressetalsperson i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Avisa Oslo.

AO har fått inn en rekke tips som beskriver kaoset på Helsfyr. Lange køer, enormt lang ventetid og dårlig organisering er det som går igjen.


– Trafikkork

På spørsmål om hvordan Johansen opplevde organiseringen på Helsfyr, svarer han at den i utgangspunktet var bra.

– Det som har gjort at det er blitt vanskelig, er trafikken i Østensjøveien. Bussene kommer seg ikke tilbake for å hente de reisende. Det gjelder særlig linje 3B og 4B, sier han og fortsetter:

– Det er rett og slett skikkelig trafikkork. Bussene blir hindret av annen rushtrafikk.

Vurder andre alternativer

Han forteller at utfordringen dukker opp når man skal avløse T-baner med busser.

– T-banen tar opp mot tusen reisende, og en buss tar i underkant av hundre. Men, vi har satt inn flere beredskapsbusser til å ta unna mengdene.


– Har dere satt inn nok busser?

– Flere busser ville skapt enda mer kø i Østensjøveien. I utgangspunktet er det nok kapasitet på de bussene som er satt inn. Det som hindrer trafikkflyten er for mye annen trafikk, slik at bussene ikke kommer raskt tilbake. Østensjøveien er definitivt hardest rammet.

For å unngå lange køer på vei til eller fra jobb, oppfordrer Johansen til å reise utenom rushtiden hvis mulig.

– Se alternative ruter, bruk sykkel, kan man starte eller avslutte arbeidsdagen på hjemmekontor. Det er en vanskelig periode, men den er helt nødvendig for å koble på ny bru, ny tunnel og nytt sport opp mot Hellerud og Brynseng, sier han.