(Oslodebatten)

Et kutt i kollektivtilbudet vil gi mer privat bilkjøring og gjøre det mer krevende – om ikke umulig – å nå klimamålene, skriver Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Les hele innlegget deres:

Les også

Ruter opererer med gårsdagens strategi

Ruter er helt enig i at målet er redusert bilkjøring og at flere må tilbake til kollektivtrafikken, i tillegg til å sykle og gå. Det er avgjørende for å få en enda mer levende by.

Folk må finne ut sine nye reisebehov

I 561 dager har vi måttet oppfordre folk til å ikke reise med oss. Vi ser en positiv tendens til økt reiseaktivitet med kollektivtransport de siste ukene. De ferskeste tallene viser at 82 prosent av reisende er tilbake igjen. Folk er så vidt i gang med å finne ut av sine nye reisevaner.

I tillegg har det vist seg nødvendig med en lengre finansiert omstillingsperiode. Dette er for å unngå en negativ spiral der tilbudet endres før folk har funnet ut av hva deres nye reisebehov er.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Det er i all hovedsak arbeidsreisene som er forsvunnet i pandemien, på grunn av påbud om hjemmekontor. Fritidsreiser er det som har falt minst. Folk har brukt nærmiljøet sitt, og aktiviteten er særlig høy på lørdager.

Kundene våre og vi trenger tid til omstilling.

I et forsøk på å få enda flere folk tilbake til kollektivtrafikken er i vi full gang med en ti-ukers kampanje som handler om å ta hele byen i bruk. Vi vet at kultur og matopplevelser treffer mange, også bilistene. Ved å gi tradisjonelle bilister positive kollektivopplevelser på fritiden er strategien at de også skal sette bilen hjemme når de skal på jobb.

Målet er mer bærekraftig mobilitet

Jon Anders Henriksen etterlyser også innovasjon og videreutvikling av kollektivtilbudet. Han ønsker seg flere tjenester knyttet til kollektivtransport. I Oslo-området har Ruter en rekke tiltak både knyttet til fleksibel bestillingstransport, elsparkesykler, og tilgang til ulike mobilitetsformer. Hensikten er nettopp å få et mer bærekraftig og fleksibelt mobilitetssystem tilpasset nye kundebehov.

Det vil på et tidspunkt bli nødvendig å gjøre tilpasninger basert på endret etterspørsel, men målet er fortsatt å dekke folks reisebehov. Samtidig må Ruter kjøre for de pengene som er til rådighet.


Tapte inntekter vil påvirke tilbudet i hele 2022

Kollektivtrafikken vil være påvirket av pandemien i hele 2022. Derfor har Ruter, med våre eiere i spissen, i høst tatt til orde for at kompensasjon for tapte billettinntekter bør vedvare også i første halvår av 2022. Det vil gjøre det mulig å opprettholde et godt tilbud som er bygget opp gjennom mange år, slik at folk får gode opplevelser med å reise kollektivt igjen.

Ruter må kjøre for de pengene som er til rådighet.

I regjeringens tilleggsinnstilling for neste års statsbudsjett er det bra at de er opptatt av folk skal reise kollektivt, og at de sier de vil følge utviklingen nøye framover. Så er det slik at virkningen av pandemien fortsatt rammer kollektivtrafikken. Vi har hele tiden sagt at kundene våre og vi trenger tid til omstilling.

Akkurat nå er det å snakke opp og opprettholde dagens kollektivtilbud det viktigste for å nå nullvekstmålet, og det haster.

Derfor er vi først og fremst opptatt av å få folk tilbake og sikre de inntektene vi trenger for å fortsette å kjøre busser, trikk, T-bane og båt med god frekvens. Dette fordi vi vet at et godt tilbud er det aller viktigste for at innbyggerne fremdeles skal velge å reise kollektivt. Samtidig vil vi fortsette å inkludere nye mobilitetsformer og teste ut mer fleksible billettløsninger i den nye Ruterappen.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Gutten setter en sprøyte i halsen til en ung jente som ligger på fortauet

Les også

Folk har i fortvilelse bygget om leiligheter for å få nattero

Les også

Opp med øya og ut på idrettsbanen!