Ruter gjennomfører den årlige prisøkningen i januar for å dekke kostnadene i kollektivtrafikken. Ifølge dem selv, øker prisene på alle billettyper på grunn av prisøkning på tjenester ellers i samfunnet.

Samlet sett utgjør dette 2,5 prosent av Ruters billettinntekter.

– 2021 har vært enda et spesielt år for kollektivtrafikken. Vi retter en takk til kundene våre og til alle ansatte hos operatører og samarbeidspartnere som har stått på i nok et krevende år. Etterhvert må vi se fremover mot hva som blir ny normal og hvordan kollektivtrafikken skal spille en viktig rolle både for samfunnet og den enkelte innbygger, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Prisen på enkeltbilletter for voksne i sone 1 øker eksempelvis fra 38 kroner til 39 kroner. En 30-dagersbillett i sone 1 for voksne, går fra å koste 795 kroner til 814 kroner.

– Krise i kollektivsystemet

Avisa Oslo har tidligere omtalt Ruters økonomiske situasjon, og hva som må til for å redde selskapet som har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

– Det er rett og slett en krise i kollektivsystemet. Det krever andre virkemidler enn vi har brukt til nå, har Marit Vea tidligere sagt til Avisa Oslo.

Hun er Venstres fremste samferdselspolitiker i Oslo, og er bekymret for den langsiktige framtida til kollektivtilbudet i Oslo.

Vea vil få på plass nye, fleksible billettløsninger tilpasset et endret reisemønster.

I tillegg ber hun om kutt i billettprisene.

Bruken av kollektivt har stupt

Fra 2007 har antall kollektivreiser økt jevnt og trutt. I 2007 ble det gjennomført 228 millioner reiser i Ruters område. I 2019 var det 398 millioner reiser – nærmest en dobling i antall kollektivreiser.

Disse tallene ble snudd på hodet med pandemien i fjor.