Opprinnelig var planen at alle de 109 elbussene i kontrakten skulle vært på veiene nå. Men pandemien har medført leveranseforsinkelser. Dermed var det 38 elektriske busser, 12 av dem leddbusser, som ble satt i rute i søndag 9. januar.

Resten av bussene skal være levert innen utgangen av april 2022, skriver Ruter i en pressemelding.

Oslo Sør-kontrakten gjelder for kjøring med buss i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand i Oslo og deler av Nordre Follo i Viken.

– Oslo skal bli en utslippsfri storby innen åtte år, og byrådet jobber systematisk med å erstatte all fossil transport med utslippsfri. Vi har jobbet i ekspressfart for å få på plass miljøvennlige busser. Neste år kommer det ytterligere 180 elbusser som skal kjøre i indre by. Da blir alle Oslos busser elektriske, og det betyr at innbyggere får renere luft, mindre støy og lavere klimagassutslipp, sier Sirin Stav (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune.

LES OGSÅ: Ruter øker billettprisene

Automatiske ramper

De nye bussene har også automatisk rampe for rullestoler.

– Dette er bare starten. Automatiske ramper er nå et standardkrav i alle nye busskontrakter, noe som innebærer et betydelig løft i retning av universell utforming, i tråd med Ruters pågående satsing på å gjøre kollektivtrafikken mer tilgjengelig for alle, sier områdeleder for markedsområde Sør i Ruter Ole Jakob Aanes.

Det var Norgesbuss som vant kontrakten om å drifte rutene for Oslo sør.

Men før jul signerte Unibuss også Ruter en kontrakt for 180 nye elbusser som skal kjøre i indre by fra og med våren 2023. Kontrakten har en verdi på 7,2 milliarder kroner.

I januar blir det også lyst ut anbud for Oslo øst. Disse bussene vil være i drift fra slutten av 2023.

– Disse kontraktene gjør at Ruters kunder får et robust busstilbud som er svært miljøvennlig, uttalte Bernt Reitan Jenssen, Ruters administrerende direktør tidligere i januar.

Ruteendring ved kontraktsoppstart

I sammenheng med kontraktsoppstarten 9. januar blir det også gjort ruteendringer i Oslo sør, Oppegård og Ski.

Oversikt over endringene

 • 73 Holmlia stasjon–Brenna
  Avgang hver halvtime mellom Mortensrud og Pasop etter klokken 22 alle dager.
 • 79 Åsbråten–Grorud T
  Får avgang hvert 10. minutt fra klokken 7 til 18 på hverdager og nye avgangstider. Leddbusser på alle avganger.
 • 81 (Fornebu–) Filipstad–Myrvoll
  Forlenges fra Fløysbonn til Myrvoll. Nye avgangstider.
 • 82E Jernbanetorget–Ødegården–Tårnåsen
  Legges ned, men erstattes delvis av linje 84E som får ny trasé, i tillegg til linje 81 og 83.
 • 83 Jernbanetorget–Kolbotn–Tårnåsen
  Får flere avganger i rushtiden og noe utvidet driftstid tilpasset åpningstidene for andre linjer i området.
 • 84E Jernbanetorget–Ødegården–Oppegård stasjon
  Får ny trasé via Ødegården. Stopper ikke lenger på Sofiemyråsen, HV-huset og Solbråtan. Forlenges fra Myrvoll til Oppegård stasjon. Avgang hvert 15. minutt i rushtidene.
 • 85 Jernbanetorget–Malmøya–Ulvøya
  Får avgang hver halvtime alle dager, og hvert 15. minutt i rushretningen. Får lengre driftstid alle dager.
 • 86 Kolbotn–Ingierstrand–Svartskog
  Får nytt linjenummer 585 og justerte avgangstider.
 • 87 Hauketo–Kolbotn stasjon
  Kjører kun mellom Hauketo og Kolbotn stasjon. Nye linje 580 overtar strekningen Kolbotn stasjon–Ski stasjon. Kjører helt inn til Kolbotn stasjon for enklere overgang til togene. Nye rutetider tilpasset tog L2 på Hauketo.
 • 18N Kringsjå–Åsbråten
  Får nytt linjenummer 19N for å samsvare med trikkens linje 19. Får ny trasé over Jernbanetorget, og stopper foran Oslo S.
 • 580 Kolbotn stasjon–Ski stasjon
  Ny linje som erstatter linje 87 på strekningen Kolbotn–Ski. Kjører helt inn til Kolbotn stasjon for enklere overgang til togene. Rutetidene er tilpasset tog L2 på Kolbotn.