6. mai møtes partene i konflikten hos Riksmekleren med frist ved midnatt samme dag. Dersom disse ikke blir enige vil store deler av hovedstadens bussjåfører måtte gå ut i streik, og mange av Ruters linjer vil bli påvirket.

Fagforbundene har varslet plassfratredelse for Nobinas ansatte i Ruters område.

Trikk, T-bane, båt, tog, tilrettelagt transport, og øvrige busslinjer kjører som normalt, uavhengig av en eventuell streik i buss-sektoren.

Likevel opplyser kollektivselskapet i sin pressemelding til Avisa Oslo at konsekvensene kan bli store:

«Ruter forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt og har ikke mulighet til å sette inn ekstra kapasitet.»

De minner også om at reisegarantien ikke gjelder i forbindelse med streik

Busstreik – igjen

Mye tyder på at de i bransjen stadig er uenige om forholdene.

20. september 2020 ble det brudd i meklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

En uke senere var 8500 bussjåfører ute i streik.

I april 2021 ble det igjen snakk om en mulig busstreik med store konsekvenser.

Det var da snakk om at 1300 av hovedstadens bussjåfører skulle ut i streik på bakgrunn av lønnsoppgjøret.

Hold deg oppdatert

Ruter oppfordrer til å følge med i mediene og på ruter.no som vil oppdateres så de vet noe om utfallet av forhandlingene.

Kollektivselskapet opplyser også i pressemeldingen at reiseplanleggeren og Ruter-appen ikke oppdateres i forbindelse med en eventuell streik. Dermed vil reiseforslag som inneholder busslinjene som tas ut ved en eventuell streik være feil.

Linjer som kan bli tatt ut i streik

Plassfratredelse gjelder for Nobina Oslo, Follo og Romerike.

Oslo: 25, 30, 31, 31E, 32, 1N, 2N, 5N, 11N, 12N, 30N, 32N, 63N, 100, 110, 300.

Follo: 1171, 1331, 1333, 1431, 1432, 1571, 1572, 1631, 1632, 1671, 1672, 510, 515, 516, 520, 521, 521X, 525, 560, 561, 565, 565E, 570, 575, 576.

Romerike: 100, 110, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2641, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 300, 300E, 3131, 3175, 320, 321, 330, 335, 3371, 3374, 340, 341, 345, 360, 365, 366, 3682, 370A, 370B.