Det skriver Ruter i en pressemelding.

137 nye busser

Bakgrunnen er at Ruter har inngått to nye kontrakter etter å ha gjennomført bussanbud i Oslo øst. Unibuss og Nobina er de nye operatørene og de 137 bussene vil være elektriske.

– Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Med utslippsfri kollektivtransport er en viktig del av jobben gjort. De nye elbussene i Oslo øst betyr renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte klimagassutslipp. De nye bussene er universelt utformet slik at de kan brukes av alle innbyggere og gjester. Jeg er også glad for at bussene har moderne blindsonevarsel og andre tekniske løsninger som skal bidra til å forhindre ulykker med myke trafikanter og andre kjøretøy, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

I 2023 vil det bli satt inn totalt 320 nye elbusser i trafikk i Oslo. I tillegg til de 137 elbussene som kommer i de to kontraktene på Oslo øst i desember, vil det også komme ytterligere 183 elbusser på kontrakter i Indre by i april samme år.

To kontrakter

Ruter signerte de to kontraktene i anbudet Oslo øst med Unibuss og Nobina 27. juni. Begge kontraktene har oppstart 10. desember 2023. Kontraktene har en samlet kontraktsverdi over 12 år på rundt 5,4 milliarder kroner.

Unibuss vant kontrakten for ruteområde 1 Oslo nord-øst, med linjer i Groruddalen, samt enkelte linjer som strekker seg utover området, for eksempel til Nordre Aker.

Nobina vant kontrakten for ruteområde 2 Oslo sørøst, med linjer i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, samt enkelte linjer som går utenfor området blant annet til sentrum.