Gå til sidens hovedinnhold

Ruter advarer mot konkrete priskutt: Foreslår nytt billettprodukt

En av de siste detaljene som mangler før bompengeforliket er på plass, er nedsatte billettpriser på kollektivtransporten. Ruter er skeptiske til å gjennomføre priskutt nå.

«Ruter vil derfor advare mot å forplikte seg til konkrete pristiltak overfor staten på nåværende tidspunkt, da dette vil kunne innskrenke Oslo kommune og Viken fylkeskommunes handlingsrom til å iverksette mer treffsikre pristiltak på et senere tidspunkt.", skriver Ruter i et brev til byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Sagaen om bompengeforliket ser ut til å nærme seg slutten.

To år med forhandlinger mellom Oslo og Regjeringen har omsider resultert i en avtale begge parter ser ut til å kunne svelge, som innebærer at Oslo kutter bompengetaksten noe, mens kommunen får tilgang på en pakke på 5,6 milliarder kroner.

En av de siste detaljene som gjenstår er å få på plass hvordan Ruter skal kutte billettprisene tilsvarende 50 millioner kroner i året, som er et av kravene i avtalen. Forrige gang forhandlingen mellom partene gikk i stå, var dette et av momentene som hindret en endelig avtale.

– Kollektivprisene må få en reell reduksjon gjennom denne avtalen. Det er for utydelig i det utkastet som foreligger nå, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide til Avisa Oslo den gangen.

Les også

Jubler over enighet om bompengekutt mellom Oslo og Viken: - Blir veldig bra

Vanskelig å spå kollektivatferden

Ruter har fått i oppgave av byrådet å vurdere forskjellige måter å skulle kutte billettprisene på. Hovedinnvendingen mot å skulle kutte billettprisene, er at selskapet befinner seg i en særdeles usikker finansiell situasjon.

Avisa Oslo har tidligere omtalt interne Ruter-prognoser på inntektstap tilsvarende mellom 1,7 og 2,7 milliarder kroner.

«Det å øke selskapets forpliktelser og redusere handlingsrom i en slik situasjon vil kunne bidra til å øke selskapets risiko i en allerede utfordrende situasjon», skriver selskapet i brevet Avisa Oslo har fått tilgang på.

Samtidig skriver selskapet at det er vanskelig å se for seg hvordan Oslo-folks reisevaner vil være annerledes etter pandemien, og at det sånn sett er vanskelig å komme med en treffsikker måte å kutte billettprisene tilsvarende 50 millioner kroner i året.

Les også

Suksess-partiet forduftet på halvannet år – «ingen» i Oslo vil stemme FNB

Anbefaler nytt billettprodukt

I brevet gir Ruter sine vurderinger av fire forskjellige måter å kutte prisen på:

  1. Et ungdomskort som gir reisende én pris for hele Ruters område i Oslo og Viken
  2. Utvidet familierabatt
  3. Priskutt på enkeltbillett
  4. Et nytt billettprodukt, basert på nye reisevaner etter korona

Ruters konklusjon er at det per nå er for tidlig å si noe om hvilket av de fire alternativene som har best effekt, men at alternativ fire – altså et nytt billettprodukt – er det beste alternativet.

Ruter vil altså at det statlige tilskuddet på 50 millioner kroner skal brukes til å subsidiere det eventuelle nye billettproduktet, heller enn å gjennomføre et direkte kutt i nåværende billettpriser.

Les også

Byrådet girer opp for å fjerne bilene fra sentrum: – Kanskje kommet halvveis

Har ingen kommentarer

Avisa Oslo har sendt følgende spørsmål til Ruter i forbindelse med denne saken:

– Slik jeg forstår det ønsker dere å subsidiere det mulige nye billettproduktet framfor å senke prisene på dagens billetter. Er det korrekt forstått?

– Hvorfor ønsker dere denne løsningen?

– Hva kan det nye billettproduktet i praksis bli?

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide har tidligere sagt at en eventuell bompengeavtale må innebære en reell reduksjon i kollektivprisene. Er det dere anbefaler en reell reduksjon i kollektivprisene?

«Ruter har ingen kommentarer til pågående forhandlinger mellom våre eiere og Staten», lyder svaret fra Ruter.

Avisa Oslo har også spurt samferdselsdepartementet om hvorvidt det Ruter forespeiler er en reell reduksjon i kollektivprisene, og dermed tilfredsstiller regjeringens krav.

– Det pågår nå forhandlinger om en tilleggsavtale for Osloområdet. Det er Statens vegvesen som leder disse forhandlingene. Statsråden har nylig gitt uttrykk for at det er positivt at lokale myndigheter har snudd i denne saken, og at det nå skal foreligge forslag til en faktisk reduksjon i bompengene. Ut over dette ønsker ikke departementet å gå noe mer inn i saken mens forhandlingene pågår, lyder svaret fra embetsverket i Samferdselsdepartementet.

Avisa Oslo har vært i kontakt med byrådsavdeling for miljø og samferdsel, men har ikke fått svar på henvendelsen.

Bompengeforliket

Uenighetene om bompengetakstene i Oslo har bakgrunn i det såkalte bompengeforliket. I 2019 truet det daværende regjeringspartiet Frp med å gå ut av regjering, dersom man ikke fant en løsning for å kutte i bompengene.

Løsningen ble en stor statlig pakke, der flere store byer fikk milliarder av kroner som skulle gå til både kollektivtrafikk og å kutte bompenger. Byrådet i Oslo ville imidlertid ikke gå med på å kutte i bompengene, og lenge sto saken bom fast.

I februar skrev NRK at det var kommet på plass en løsning i saken, som gjorde at Oslo slapp å kutte i bompenger, men likevel fikk tilgang på den statlige pakken.

– Det er gode nyheter for Oslo, sa Berg til NRK om avtaleutkastet.

Denne løsningen ble imidlertid ikke godtatt av samferdselsminister Knut Arild Hareide, som var tydelig på at avtalen måtte innebære kutt i bompengesatsen. Først tidligere denne måneden ble det klart at Hareide hadde gitt tommel opp til et nytt forslag, som innebar å kutte bompenger for elbiler, og noe for tunge fossilbiler.

Kommentarer til denne saken