(Oslodebatten)

Krigen som raser i Ukraina har en russisk aggressor, og det pågår mange viktige prosesser for - praktisk og symbolsk - å ta avstand fra det russiske regimet, og deres medløpere. Den siste på banen er Norway Cup, som har besluttet seg for å nekte russiske og hviterussiske ungdom over 13 år å melde seg på årets turnering.

Dette er dypt problematisk fra en organisasjon som har som visjon å være verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap. Dette er ikke barnas krig.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Barn er uskyldige, og prinsippet er ufravikelig

Vi er alle opprørte over det som skjer i Ukraina, men å straffe russiske og hviterussiske barn er ikke veien å gå. Barn er uskyldige, og det prinsippet er ufravikelig. De skal ikke straffes for det de voksne gjør, og skal ikke stilles til ansvar for regimet i landene de kommer fra.

På Geitmyra tar vi imot barn fra over 100 ulike nasjoner. Mange av disse kommer fra regimer vi ikke liker. Mange av dem kommer fra land som er i krig med andre land. Men det er ikke barnas ansvar. Det er aldri barnas ansvar.

Under flyktningkrisen i 2015 arrangerte vi syrisk familiemiddag her på Geitmyra. 5000 barn og voksne fra alle verdensdeler deltok på arrangementet, der vi serverte syrisk mat og ble kjent med syrisk kultur. I stedet for å holde barna ansvarlige for Assads regime og herjingene til de krigførende partene, var det en mulighet for å samles.

Som maten, har idretten kraft til å skape endring. Siden 1972 har Norway Cup vært en møteplass for barn og unge fra hele Norge, og hele verden. Når de nå har besluttet å straffe russiske og hviterussiske barn, er det et brudd med vår tradisjonen for fredsbygging.

Hodet kaldt og hjertet varmt

«Det er sjefene i Russland og Hviterussland som har bestemt seg for å gjøre slemme ting mot Ukraina», sier Norway Cup-general Pål Trælvik i sin begrunnelse. Det holder ikke, Trælvik. Det er du som har bestemt deg for å gjøre slemme ting mot barn, som ikke har noen skyld i denne konflikten.

Vi oppfordrer Norway Cup til å revurdere sin avgjørelse. La oss holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Les flere debattinnlegg fra Avisa OsloOsloDebatten

Les også

Verden ser helt annerledes ut sett fra Russland

Les også

Jeg er født i Russland i 1999. Sånn har landet forandret seg

Les også

Vi må være som oldefar: fryktløse og prinsippfaste

Les også

Disse gatene lærte meg at ingenting i livet kommer gratis