Smitteteam vest opplyser at de nå følger opp 350 smittede og 2600 nærkontakter etter utbruddet blant russen på Oslo vest.

På fredag var status 230 smittetilfeller og over helgen har utbruddet steget med cirka 120 smittede. Smitteteamet påpeker at tallene mandag formiddag kan være usikre.

Likevel ser de en positiv utvikling

– Antall nye smittede går nå tydelig nedover fra dag til dag. Siste døgn var det 23 nye smittede sammenlignet med 1. juni hvor vi hadde 87 nye på et døgn, svarer Jorunn Thaulow på e-post.

Hun er assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker og medisinskfaglig ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest.


Hovedsakelig på vestkanten

– Hvordan er omfanget av berørte skoleklasser og eventuelt andre institusjoner som er rammet av karantene?

– Det er hovedsakelig videregående skoler i de fire vestlige bydelene som er berørt av dette.

De fire vestlige bydelene er Vestre Aker, Ullern, Frogner og Nordre Aker.

Hun beskriver det som veldig mye å gjøre knyttet til smittesporingen, men at det har gått bra på grunn av hjelp fra flere bydeler.

– Det jobbes på vanlig måte med å fortløpende kontakte og kartlegge alle nærkontakter til de smittede, oppfordre til testing samt oppfølgingssamtaler i karanteneperioden, fortsetter Thaulow.

Den assisterende bydelsoverlegen svarer at hun ikke kjenner til noe konkret knyttet til muligheten for at smitten har spredd seg til andre bydeler gjennom helga.

Oppfordres til å teste seg

Hun oppfordrer russen til å teste seg ofte og ha færrest mulig nærkontakter.

– Russen har tidligere varslet at de ville sette russefeiringen på pause til onsdag. Har dere noen tanker eller anbefalinger rundt å starte feiringen igjen?

– Vi har ingen kommentar til akkurat det og oppfordrer deg heller til å kontakte helseetaten/smittevernoverlege Frode Hagen som bedre kan svare ut vedrørende tanker og planer knyttet til videre russefeiring.

Smittevernoverlegen har mye å gjøre og har ikke hatt tid til å svare Avisa Oslo direkte.

– Det gjøres fortløpende vurderinger av smittesituasjonen i forbindelse med stans av russefeiringen, svarer Hagen i et sitat gjennom etatens kommunikasjonsavdeling.