Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen er nødvendig

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som et skadereduserende lavterskeltiltak anerkjenner vi at noen mennesker i perioder av livet, av ulike grunner, bruker rusmidler. Vårt samfunnsoppdrag er å redde liv og øke livskvaliteten til en av de mest sårbare gruppene i Oslo. Dersom rusreformen vedtas vil det understøtte vårt arbeid.

På Prindsen mottakssenter møter vi daglig nær 500 personer med rusrelaterte utfordringer. Vi tilbyr akuttovernatting, helsetjenester, rent smittevernutstyr og rom for inntak av rusmidler i trygge omgivelser.

Ved å gi kunnskapsbasert informasjon og støtte, bidrar vi til at andre kan ta best mulige valg. Mennesker i krise trenger en utstrakt hånd, ikke straff og fordømmelse. De trenger noen som ser og lytter til dem, og spør: Hva er viktig for deg?

Å fokusere på detaljer rundt besittelse og bruk av rusmidler, mener vi er et sidespor i debatten. Poenget er endringen fra straff til hjelp.

De fleste som begynner å bruke rusmidler utvikler ikke problematisk bruk og kommer ikke i kontakt med våre tjenester eller politi. Straff rammer oftest de som alt har en opphopning av sosiale, relasjonelle, helsemessige og økonomiske belastninger. Det rammer skjevt og bidrar til økte forskjeller.

Rusbruk er komplekst, og å hjelpe noen som strever med rusbruk likeså. Det viktige er å formidle håp om at det er hjelp å få når en eventuelt ønsker det. Hjelpetiltak må være tilgjengelige og av høy kvalitet. De bør legge til rett for at mennesker kan være ærlige og åpne om sine liv.

Rusreformen er utredet av kvalifiserte fagfolk og personer med brukererfaringer, og bygger på et solid kunnskapsgrunnlag. Den er et viktig steg på veien mot en mer humanistisk og faglig begrunnet ruspolitikk. Det må vi ta til etterretning.

Vi støtter rusreformen.

Kommentarer til denne saken