Gå til sidens hovedinnhold

Rusreform for alle – stopp stigmatiseringen!

Onsdag 2. juni 18:00 arrangerer Tryggere Ruspolitikk og ni andre organisasjoner en markering utenfor Stortinget for å uttrykke vår støtte til Regjeringens rusreform og avstigmatisering av rusmiddelbrukere.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På landsmøtet i april gjorde Arbeiderpartiet det klart at de ikke vil støtte rusreformen, som legger opp til en avkriminalisering av bruk, innehav og anskaffelse av mindre mengder ulovlige rusmidler til eget bruk. I stedet går de inn for en modell der bare «tungt rusavhengige» skal slippe straff; noe de forsvarer ved å likestille rusavhengige med barn og utilregnelige.


Landsmøtevedtaket viser tydelig at Arbeiderpartiet ikke har forstått det grunnleggende i rusreformen: At straff skader, at straff stigmatiserer, og at straff ikke er et effektivt eller hensiktsmessig virkemiddel for å forebygge rusproblemer i samfunnet. Istedenfor å ta et endelig oppgjør med stigmatiseringen, velger de å videreføre og forsterke den med et diskriminerende forslag som har som forutsetning at rusavhengige ikke er i stand til å ta ansvar for sine egne handlinger.


Selve kjernen i Regjeringens rusreform var å få en slutt på stigmatiseringen som Arbeiderpartiet nå har gått inn for å videreføre. For oss i sivilsamfunnet som har engasjert oss i kampen for rusreformen, har denne dypest sett en vært en rettighetskamp; en kamp for at personer som bruker rusmidler skal anerkjennes som medborgere med de samme grunnleggende rettigheter som befolkningen for øvrig, og de samme krav til å møtes med verdighet og omsorg.


Vi vil ha en ruspolitikk som inkluderer snarere enn å støte ut, og vi krever at Stortinget nå setter et punktum for de mange tiårene med stigmatisering vi som samfunn har utsatt mennesker som bruker ulovlige rusmidler for. Derfor arrangerer vi en markering til støtte for rusreformen onsdag 2. juni 18:00 – dagen før Stortinget skal bestemme dens skjebne. Markeringen vil holdes i Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø.


Vi håper at de som ser behovet for en ny retning i ruspolitikken vil møte opp på Eidsvolls plass foran Stortinget og delta i markeringen, og gjøre det klart for politikerne at vi ikke ønsker Arbeiderpartiets forskjellsbehandlingsreform: Vi vil ha en rusreform for alle.

Kommentarer til denne saken