Det sier Julianne Ferskaug, helsepolitisk talsperson for Venstre. Siden 2015 har de sendt inn forslag om å gjøre brukerrommet døgnåpent 11 ganger.

– Dette er et livsviktig tiltak for byens rusavhengige. Rusavhengighet er ikke en sykdom man bare har i 13 timer i hverdagene og i 6 ½ time i helgene. Et så viktig tiltak bør alltid være tilgjengelig, mener Ferskaug.

Et brukerrom, tidligere kalt sprøyterom, er et offentlig drevet lokale hvor narkomane kan ta en medbrakt brukerdose narkotika.

Blir lokal rusreform i Oslo

I april støttet et bredt flertall i bystyret opp om et Høyre-forslag om lokal rusreform.

– Vi sluttet på et tidspunkt å tro at vi hjalp alkoholikere med å sette dem i fengsel, argumenterte Jon Reidar Øyan (Ap).

Det var Høyre som fremmet følgende forslag:

  • Bystyret ber byrådet gjennomfører et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet i Oslo om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.
  • Bystyret ber Byrådet holde helse- og sosialutvalget jevnlig orientert om arbeidet med pilotprosjektet.
  • Bystyret ber byrådet søke nasjonale myndigheter om å få innføre en lokal rusreform i Oslo dersom kommunen og politiet ikke kommer fram til en enighet.

En million til Eikaklinikken

Avisa Oslo har tidligere omtalt at Eikaklinikken får tildelt en million kroner over revidert budsjett.

– Det er snakk om en million kroner. Dere driver med mye forskjellig her. Hvor mye hjelper de pengene?

– Det hjelper til å tenkte veldig mye lenger inn i 2023. Det betyr at vi kan ha sikkerheten på de prosentene vi som jobber her har, sier Hilde Irene Meyer, virksomhetsleder og sykepleier.

Klinikken har tre deltidsansatte i tillegg til mange frivillige og samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: