Like før jul i 2020 var 13 år gamle Dhenujen Yogathas ute med venner, da han ble påkjørt av en bil i høy hastighet i Maria Dehlis vei på Haugenstua.

Bak rattet satt en rusa sjåfør (32), som ni dager tidligere hadde mistet førerkortet da han ble funnet sovende og rusa i bilen.

Nå er han dømt for for uaktsomt drap, for ruspåvirket kjøring, for å ha stukket av fra stedet, for uaktsom kjøring, for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha inntatt GHB etter kjøringen.

Onsdag ettermiddag ble dommen lest opp i Oslo tingrett. 32-åringen ble dømt til to år og to måneders fengsel. Han mister også førerkortet på livstid.

Retten mener uaktsomheten er grov, og skriver blant annet:

«Når tiltalte valgte å stikke av uten å varsle politiet eller andre, ifølge han selv fordi han fikk panikk, kan ikke retten forstå dette på en annen måte enn at han valgte å forsøke å redde seg selv fra straffeforfølgning framfor å potensielt redde guttens liv».

Slengt 40 meter

Da saken gikk for retten tidligere i mai ble det gjennomført en befaring på stedet. Både sjåføren, rettens medlemmer og Dhenujens familie var til stede.

Der fikk de forklart hvordan Dhenujen ble kastet opp i lufta etter at han ble truffet av 32-åringen, før han landet i motsatt kjørefelt – rundt 40 meter unna.

I motgående felt kom en 50 år gammel mann kjørende. Han rakk ikke å reagere før Dhenujen landet foran bilen hans – og dermed ble påkjørt på nytt.

13-åringen døde dagen etter som følge av skadene han fikk fra han ble påkjørt av den første bilen.

32-åringen stakk fra stedet umiddelbart. Det er slått fast at han kjørt i minst 64 km/t, mens fartsgrensen var 50 km/t. Den er senere satt ned til 40 km/t.

I dommen heter det at tiltalte tok en bevisst risiko ved å sette seg bak rattet etter å ha inntatt både hasj og GHB. «Når retten i tillegg ser hen til at tiltalte kjørte uten gyldig førerkort, er retten av den klare oppfatning at uaktsomheten er grov, så grov at den grenser mot det forsettlige».

– En lettelse

Da saken gikk for retten ba bistandsadvokat Silje Elisabeth Steenvaag om rekordstor erstatning for foreldrene. Vanligvis ligger i erstatning i saker med uaktsomt bildrap på 125.000 kroner. Men Steenvaag ba i tingretten om en sum på mellom 250.000 og 300.000 kroner - per forelder.

I dommen fra Oslo tingrett fikk foreldrene 162.500 kroner hver i oppreisningserstatning. Det er første gang det utmåles i norsk rett.

– Det er en meget sterk og velbegrunnet dom. Det er en lettelse for de etterlatte at retten så tydelig markerer at tiltaltes handlemåte er fullstendig uakseptabel. Særlig viser domstolen til den fullstendige hensynsløshet han viste da han stakk av fra stedet uten å prøve å hjelpe eller varsle om behov for hjelp, noe som har vært en ekstrem tilleggspåkjenning for familien. Påtalemyndigheten får i dommen kritikk for å ha bedt om for lav straff, og det er familien helt enig i, sier Steenvaag til Avisa Oslo etter at domsavsigelsen er ferdig.

Aktor Bente Vengstad la opprinnelig ned påstand om 14 måneders fengsel. Det mente retten var for lavt, «sett i lys av de sterke allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende og tiltaltes subjektive skyld».


Tatt betenkningstid

Forsvarer Harald Fjeldstad sier til Avisa Oslo at hans klient ennå ikke har bestemt seg for om han skal anke eller ikke.

– Han har tatt betenkningstid. Han synes det er underlig at han har blitt trodd på noen ting som handler om beregning av fart og avstand. Vi mener at det ikke er helt klart eksakt hvor han ble påkjørt, som igjen kan utgjøre en forskjell på for eksempel hva slags fart man legger til grunn at han har hatt, sier Fjeldstad.

Han poengterer at det ikke er noen tvil om at det er hans klient som har kjørt på 13-åringen, men at den forutsetningen som retten har lagt til grunn, kan være feil.

– Det er en streng straff, men vi mener at forutsetningen er feil. I sitt første avhør sa han at han kjørte mellom 50 og 60 km/t vi er feil, og det har retten sett helt bort fra. Det mener vi er feil. Så får vi se om det blir en anke, sier Fjeldstad.