I front for ramaskriket stod selvsagt Sylvi Listhaug (Frp) på Dagsrevyen 11. januar. Der var det åpenbart at hun bevisst ønsket å nøre opp under misforståelser knyttet til forslaget. Der hevdet hun at det kan bli straffefritt å ha narkotika til 20.000 kroner med seg. Hvis det hadde vært noen som hadde gått med de mengdene narkotika, ville de blitt pågrepet og straffeforfulgt.

Vi må erkjenne at dagens ruspolitikk har vært mislykket. Den har vært basert på straff og straffeforfølgelse. Og i altfor liten grad basert på forebygging, behandling og oppfølging.

Vil en avkriminalisering løse alle utfordringer? Selvsagt ikke. Men det gjør jaggu ikke straff heller. Selv har jeg gått fra innbitt motstander, til svoren tilhenger.

Krevende debatt

Det er ekstremt krevende å hive seg inn i rusdebatten. En blir tillagt holdninger man ikke har. Og mye av debatten er basert på synsing og svogerforskning. Hvis du i det hele tatt hinter om avkriminalisering, blir du sett på som en rusliberaler som bortimot kommer til å være personlig ansvarlig for hver eneste ungdom som prøver narkotika i framtiden.

Rusreformutvalget skal ha kudos for å gå foran. De går inn for at vi endelig kan sette en stopper for å straffe folk som har det vanskelig nok fra før, og heller tilby hjelp. Dette støttes av både FN og WHO, store deler av fagmiljøene, brukerorganisasjonene og ikke minst en haug av forskere.

La meg være krystallklar: Narkotika skal fortsatt være forbudt i Norge! Narkotika skal ikke legaliseres! De som selger narkotika skal tas og straffes! Blir du tatt med narkotika på deg, så skal dette beslaglegges og destrueres!

Det dette handler om, er hvilke virkemidler vi tar i bruk mot dem som har mindre mengder stoffer til eget bruk.

Den alternative reaksjonen utvalget foreslår istedenfor straff, er at politiet skal gi pålegg om oppmøte hos en enhet for narkotikasaker som blir en del av kommunens lovpålagte helse- og omsorgstilbud, og videre helsehjelp dersom personen selv ønsker dette.

Dersom brukeren er under 18 år, skal i tillegg foreldrene varsles og barnevernet vil kobles på.

Bør diskuteres

Jeg synes utvalgets forslag til terskelverdier er for høye. Terskelverdi er kort fortalt det som beregnes til eget bruk – mengden du kan ha på deg, uten å bli straffa for det. Flertallet foreslår at du skal kunne ha for eksempel 15 gram cannabis uten å bli straffa. Mindretallet foreslår fem gram.

Hovedinnvendingen mot høye terskelverdier er faren for å selge narkotika til andre. Dette er en reell problemstilling, fordi mange med rusproblemer har store sosioøkonomiske problemer og lav/ingen inntekt. Jeg støtter mindretallet i rusreformutvalget, som ønsker de laveste terskelverdiene.

Hvis det hadde vært noen som hadde gått med de mengdene narkotika som ble brukt som case i saken på Dagsrevyen, ville de blitt pågrepet og straffeforfulgt. Det var rett og slett en konstruert problemstilling som ikke har noen rot i virkeligheten. Jeg mener Listhaug burde vært mere redelig.

Narkotika skal fortsatt være forbudt. Politiet skal fortsatt beslaglegge og reagere på narkotikabruk, og det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika.

Vi har ingen garanti for hvilke resultater rusreformen vil bringe i Norge, selv om det foreligger dokumentasjon fra andre land som tilsier at det å erstatte straff med helsehjelp, ikke har økt konsumet av rusmidler nevneverdig.

Det vi imidlertid vet er at den norske ruspolitikken som har basert seg på straff ikke har vært vellykket.