Mandag ble en 26 år gammel mann dømt til fengsel i tre år og to måneder for tre tilfeller av grovt ID-bedrageri og åtte tilfeller av grov hvitvasking av eget og andres utbytte fra slike bedragerier.

I tillegg ble mannen idømt erstatning til tre av de fornærmede på til sammen fire millioner kroner.

Domfellelsen kommer i forbindelse med en langvarig etterforskning av det som fremstår som omfattende bedragerivirksomhet, der én eller flere bakmenn har tatt opp lån på til sammen 16 millioner kroner i andres navn. Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Kan komme flere saker

I ett av tilfellene ble det opptatt 24 lån fordelt på 15 ulike banker på til sammen drøye to millioner kroner i navnet til en uføretrygdet.

Etterforskningen har så langt resultert i domfellelse av ytterligere 24 personer, som alle er funnet skyldige i å ha mottatt penger, fremkommer det av politiets pressemeldingen.

– Mange av de domfelte er unge, noen helt ned i 18-årsalder, og flere av dem har uttalt at de var motivert av muligheten til å tjene raske penger. Flere av dem har forklart at de leverte kontanter til den nå domfelte 26-åringen, skriver politiet.

Politiadvokat Erik T. Hansen omtaler en omfattende etterforskning som strekker seg tilbake til første halvår i 2018.

– Dette er den foreløpig siste domfellelse, men det er fremdeles en pågående etterforskning. Det betyr at vi ikke kan utelukke flere straffesaker, sier Hansen til Avisa Oslo.

I saken mot 26-åringen har politiet identifisert til sammen ni fornærmede.

– I politiets sakskompleks er det også ytterligere fornærmede, uten at jeg har noen umiddelbar oversikt over hvor mange det dreier seg om til sammen, sier Hansen.

– Tilsynelatende uskyldig

Politiet ønsker å benytte anledningen til å komme med en generell advarsel om faren for å bli utsatt for denne typen ID-bedragerier.

De foregår gjerne ved at privatpersoner forledes til å gi uvedkommende tilgang til deres bank-ID. Den blir deretter benyttet til å utnytte den enkeltes kredittpotensiale maksimalt gjennom urettmessige opptak av så mange ulike forbrukslån som mulig.

Utbyttet distribueres deretter ut til et nettverk av hvitvaskere, som mottar mindre beløp på egen konto, og mot et relativt beskjedent vederlag sender disse videre eller tar dem ut i kontanter, for deretter å overlevere dem til bakmennene.

– Etter politiets oppfatning er dette en typisk situasjon der unge og i øyeblikket ubetenksomme personer, kan rote seg bort i straffbare handlinger ved å tilsynelatende uskyldig motta penger og sende dem videre, mot et vederlag, sier Hansen.

– Dersom vi ved disse dommene kan avskrekke folk fra å la seg friste på den måten, er vi godt fornøyde med det, legger han til.