Ved 03.00-tiden den 31. juli fikk han et pålegg av politiet om å forlate Youngstorget, men dette hadde han ikke til hensikt å etterkomme.

Oslo-mannen hadde blandet seg inn i politiets arbeid, og fikk derfor beskjed om å forlate torget.

Men det skjedde altså ikke.

Rop

Det var da politifolkene foretok en kontroll av en person at 23-åringen fulgte etter politifolkene og ropte.

For denne oppførselen ble han «premiert» med et forelegg på 17.000 kroner eller fengsel i 27 dager. Siktelsen lød at han ikke straks etterkom pålegget han var ilagt og at han hindret offentlige tjenestemenn i å gjøre jobben sin.

Aksepterer ikke

Men fordi han nå ikke aksepterer forelegget han er ilagt, blir den økt til 20.400 kroner fra politiets side når han må møte i Oslo tingrett senere i høst.

Politiet varsler også at de vil legge ned påstand om 30 dagers fengsel dersom 23-åringen skulle bli dømt og ikke kan betale forelegget.