– Det er allerede mye sikkerhet og parametersikring på plass. Det er sentralt, og rett ved et kollektivknutepunkt. Lett for pårørende å treffe sine kjære som er innsatt. Det er allerede i statlig eie og det er bebygd – så man tar ikke av noe areal. Man bygger heller ikke ned grøntområder som man ville gjort andre steder.

Slik oppsummerer Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt, argumentene for å vurdere å gjøre om ærverdige Victoria terrasse til et nytt fengsel for byen.

Har vært fengsel tidligere

Etter det ble kjent at et nytt fengsel etter all sannsynlighet vil bli liggende utenfor bygrensa, har mange vært sterkt kritiske. Rødt mener det er på tide å tenke nytt.

Victoria terrasse, som ble bygget mellom 1884 og 1890, blir regnet som et av landets fineste boligkompleks og huser i dag Utenriksdepartementet. Dette er imidlertid ikke første gang det ærverdige bygningskomplekset rommer et fengsel.

Under krigen ble bygget overtatt av tyskerne, som benyttet det som hovedkontor for det tyske sikkerhetspolitiet. Under okkupasjonen ble lokaler i bygget brukt som forhørsrom for fanger, og i en periode var Victoria terrasse synonymt med tortur av norske motstandsfolk.

I 1942 og 1944 ble bygget utsatt for bombeangrep av de allierte styrkene. Fra 1961 til 1963 reiste Utenriksdepartementet en ny bygning som nå vurderes solgt. Statsbygg skal selge bygget til en pris som anslås å ligge mellom 1 og 3 milliarder kroner.

Det er her Rana ser en mulighet:

– Hvorfor selge i det hele tatt, når vi kan bruke dette bygget til nytte for egne innbyggere, sier Rana.

– Bør ikke kippes ut av byen

Bystyrepolitikeren peker på at andre nedskalerte løsninger for fengsel i Oslo allerede er vurdert.

– Man dekker kanskje ikke hele behovet, men staten har allerede vurdert en nedskalert løsning i Oslo i kombinasjon med flere plasser. Så kan det virke som om staten har sett seg blind på at det eneste stedet man kan bygge fengsel er der det er friområder, der det ikke er noen ting allerede.

– Hvordan tror du denne ideen kommer til å bli mottatt?

– Innsatte er en del av befolkninga de også. I stedet for at de skal kippes ut av byen, som vil gjøre det vanskelig for deres pårørende å holde kontakten med dem – derfor bør det vurderes. Men det er vel ikke det første folk har tenkt på.

Anser kampen som tapt

Debatten om et nytt Oslo fengsel har pågått i flere år, og kulminerte i slutten av april, da Raymond Johansen kontaktet Justisdepartementet for å meddele at det ikke fantes et flertall i bystyret for å legge fengselet til Bredtvet, der det i dag ligger et kvinnefengsel.

Justisdepartementet hadde da lagt Bredtvet til grunn som eneste reelle alternativ innenfor Oslos kommunegrenser.

– Jeg har prøvd alt jeg kan, men nå er saken død og begravet, sa Johansen til Avisa Oslo den gangen.

Svært mange – deriblant ansatte og innsatte i Oslo fengsel – har tatt til orde for at fengselet må ligge i Oslo, av hensyn til pårørende som vil besøke innsatte, nærhet til vesentlige samarbeidspartnere som Røde Kors, Wayback og RøverRadioen, samt nærhet til andre institusjoner som benyttes daglig, som rusmestringsenheter, legevakt, sykehus, politi og domstol.

Samtidig har andre heller vektlagt at grøntområdene på Bredtvet må bevares, av hensyn til beboerne i området.