– Byrådspartiene har lagt fram veldig mange gode forslag på kollektivtransport, skolemat og ikke minst: de har fulgt opp politikken vår om prøveprosjekt med sekstimers arbeidsdag. Det er et godt valgkampbudsjett med mye godt Rødt-politikk.

Det sier Rødts nye gruppeleder Siavash Mobasheri om byrådets forslag til Oslo-budsjett for 2023.

Byrådet kommer til å få til et budsjettflertall med Rødt, og da Avisa Oslo snakket med Mobasheri og nestgruppeleder Sofia Rana, var Rødt-politikerne optimistiske med tanke på å få til en enighet.

– Vi ser jo at handlingsrommet er mye bedre enn før da. Det er mye som vi pleier å ville få inn selv, som de har tatt med allerede. Så førsteinntrykket vårt er at dette er veldig bra, sier Rana.

– Det er også bra at de satser 124 millioner på universell utforming, fortsetter Rødt-politikeren.

Følg pressekonferansen onsdag når byrådet legger fram Oslo-budsjettet for 2023.

Vil ha kommunal strømstøtte

En ting Rødt varsler at de kommer til å kjempe for, er kommunal strømstøtte.

– Vi kan få til lokale tiltak i Oslo. Kan man se på en ordning for kommunale boliger? Det er et forslag vi ser på. Det samme gjelder støtte til leieboliger i det private leiemarkedet, sa Siavash Mobasheri.

– Jeg skulle også ønske at de 1.000 tredje boligsektor-boligene de lover i 2026 hadde vært på plass lenge før. Hagegata 30 (et kommunalt bygg som står tomt på Tøyen) er ikke nevnt i budsjettet i det hele tatt, kommenterer Sofia Rana.

Rødt-politikerne bemerket også at de gjerne skulle sett at midlene til universell utforming var videreført til neste år. Siavash Mobasheri sa også at det ligger inne «et skjult kutt» i bydelsøkonomien, på rundt 77 millioner kroner.

– Det betyr kutt i velferden for vanlige folk. Det har vi bitt oss merke i, sa Mobasheri.

Sp-kritikk mot bydelskutt

Disse midlene har også Sps Morten Edvardsen kritisert overfor Avisa Oslo.

– Det går ut over bemanning i barnehager, tilbudet i fritidsklubbene, hjemmetjenestene og andre viktige lokalmiljøtiltak. Det gjør det enda vanskeligere å prioritere viktige velferdstiltak og lokalmiljøtiltak i Oslo, og det sier Senterpartiet nei til. Dette kuttet må reverseres, bydelene trenger mer penger – ikke mindre.

Da Avisa Oslo viser til dette kuttet overfor finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), sier han at kuttene er mindre enn tidligere varslet.Han påpeker også at det er spredt utover alle bydelene.

- Grenser for hvor mye penger vi kan bruke

Wilhelmsen avviser at innbyggerne vil merke dårligere tjenester. På spørsmål om hvor mye budsjettet kan økes i en eventuell forhandling med Rødt, svarer Wilhelmsen at «vi har ikke mer penger enn vi har».

– Vi må også ta høyde for en anstrengt strømsituasjon til vinteren. Kommuneloven er også veldig grei: Vi ikke låne penger til drift. Så det er grenser for hvor mye penger vi kan bruke, sier Wilhelmsen.

– Så er vi godt vant med å forhandle med Rødt. Vi har gjort det i sju år, sa Einar Wilhelmsen, som tror at bystyregruppene vil finne gode løsninger i diskusjon med Rødt.

Venstre mener nytt byråd trengs

Venstres Hallstein Bjercke har på sin side sagt at byrådet ikke har lagt fram det krisebudsjettet de varslet på et tidspunkt der norsk økonomi er presset.

– Oslo trenger åpenbart et nytt byråd som er villige til å prioritere det viktigste først – som satser på skolen, som kutter utslipp og som tar bedre vare på de i byen vår som trenger det mest.

Også FP-leder Cecilie Lyngby er kritisk til pengebruken.

– Det er rett og slett uansvarlig og viser at kommunen nå tar svært stor risiko. Med økte renter fremover kommer rentebelastningene for kommunen til å bli svært høye, sier Lyngby.

Dette er Byrådets forslag til budsjett for 2023. Det vil bli justert etter at Regjeringen legger fram statsbudsjettet 12. oktober. Budsjettet blir diskutert i bystyrets fagkomiteer. Parallelt vil byrådspartiene forhandle med opposisjonen. Byrådet er forpliktet til å snakke med Rødt først. Det endelige budsjettet vil bli vedtatt av bystyret før jul.