– Vårt standpunkt bygger på omtrent de samme kravene som Ap la frem, så det er klart at vi støtter dem. Men det er påfallende at statlig bidrag ikke nevnes av Ap, vi fikk jo faktisk ny regjering i høst.

Det uttaler Evenrud til Avisa Oslo.

Dermed stiller Rødt seg bak kravene Ap og byrådsleder Raymond Johansen mandag la fram etter et gruppemøte om Fornebubanen og Oslopakke 3. SV, som også retter krav mot staten, har kommet med nye krav.

Dette er kravene

Dette er Oslo Ap sine krav:

  • Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Det må reduseres.
  • Utbyggerne må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.
  • Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.
  • Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.
  • Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligbygging.
  • Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstua stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

Slik formulerer SV seg:

«SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april. Målet må være større trygghet for at Oslos prioriteringer blir ivaretatt, og en mer rettferdig byrdefordeling mellom Oslo og Viken, samtidig som Fornebubanen kan gjennomføres»

MDG har på sin side kalt kravene «rimelige».

– Vi har forståelse for at AP og SV ønsker ytterligere forsikringer for å kunne godkjenne dette prosjektet, og vi setter oss nå sammen som byrådspartier for å se på hvordan vi kan løse dette. Så har Viken også signalisert at de vil vurdere disse kravene som er fremmet, sier partiets gruppeleder Eivind Trædal til Avisa Oslo tirsdag.

Samtidig er ikke MDG like kategoriske som Arbeiderpartiet i sine krav til Viken.

– Vår gruppe har tatt stilling til banen sånn den foreligger, og sagt ja. Men avtalen som foreligger peker også på at man må finne en rettferdig fordeling på de kostnadsøkningene som eventuelt kommer, sier Trædal. .

MDG, Ap og SV har tirsdag møter i etterkant av mandagens gruppemøter. Om de tre partiene enes om krav, ligger det an til flertall i bystyret, gitt støtte fra Rødt.

LES OGSÅ: