Torsdag formiddag kunne Avisa Oslo melde at Marielle Leraand vil melde seg ut av Rødt dersom de går inn for å sende våpenhjelp til Ukraina.

Om Siavash Mobasheri følger etter, vil han ikke si noe om.

«Jeg har sagt mitt om saken, og har ikke mer å tilføye nå.»

Det skriver Mobasheri i en SMS til Avisa Oslo etter gjentatte spørsmål om han vil melde seg ut av Rødt dersom partiet snur om våpensendinger.

Avisa Oslo har sendt samme spørsmål til andrekandidat Sofia Rana og femtekandidat Ylva Holm Torsteinson. De har ikke besvart henvendelsen.

Vil ikke melde seg ut

Forrige uke publiserte Klassekampen et opprop der det ble tatt til orde for ikke å endre Rødts standpunkt i saken. Oppropet ble undertegnet av 43 Rødt-politikere, deriblant seks av de sju toppkandidatene på Oslo Rødts valgliste til lokalvalget senere i år.

En av dem var Joakim Møllersen, som sitter i sentralstyret til Rød og denne uken har deltatt i to debatter. Begge, både den tv-sendte Debatten i regi av NRK på tirsdag og én i regi av avisa Klassekampen på onsdag, sammen med partifelle Marielle Leraand.

Han vil ikke gjøre som sin meddebattant og melde seg ut dersom partiet snur.

Det bekrefter han i en tekstmelding til Avisa Oslo.

De har begge vært tydelig kritiske til de som nå vil at Rødt skal endre standpunkt i saken om våpenhjelp til Ukraina.

Torsdag sa Leraand til Avisa Oslo at hun vil melde seg ut av partiet dersom de snur i dette spørsmålet, og at det i så fall vil bli behov for et nytt parti på venstresiden.

Dette er altså ikke Møllersen enig i.


Splittelse i partiet

De siste ukene har det stormet i og rundt Rødt. Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, har flere av Rødts profilerte politikere vegret seg for å si tydelig om de er enige med partiets vedtatte standpunkt om forsendelser av våpen til krigssoner.

Dette varte frem til onsdag denne uka. Da gikk nestleder Marie Sneve Martinussen, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen og stortingsrepresentantene Seher Aydar, Mímir Kristjánsson og Tobias Drevland Lund ut og erklærte at de støtter å sende våpen til Ukraina. Rødt-leder Bjørnar Moxnes er imidlertid taus om sitt synspunkt.

Dette skjer etter flere debatter der medlemmer av partiet har vært åpent uenige med hverandre om dette standpunktet. Startskuddet gikk 7. januar, da de tre partiveteranene Boye Ullmann, Lars Borgersrud og Terje Kolbotn overfor Klassekampen ba partiet endre standpunkt.

Dette ble møtt med et ras av debattinnlegg, samt et opprop der 43 Rødt-medlemmer tok til motmæle.

Det er med andre ord mange som er svært lite fornøyde med dette skredet av Rødt-medlemmer som nå går ut mot partiets vedtatte politikk.

LES OGSÅ: