– Konsekvensene av det jeg har lest i mediene er at det da ikke er flertall for byråd Lan Marie Berg, sa Eivor Evenrud da hun tirsdag kunngjorde at Rødt ikke har tillit til Lan Marie Berg som byråd for miljø og samferdsel.

På direkte spørsmål svarte Evenrud at det er opp til Raymond Johansen å vurdere hva han mener er best for byrådet. Evenrud fortalte tirsdag at hun informerte Johansen rett i forkant av pressekonferansen.

Det er flere mulige utfall for dagens byråd:

* Lan Marie Berg kan trekke seg.

* Raymond Johansen kan stille kabinettsspørsmål og spørre bystyret om de vil felle hele byrådet.

* Raymond Johansen kan også gi Lan Marie Berg fyken som byråd.

Onsdag skal mistillitsforslaget behandles i bystyret. Det kreves at 30 bystyrerepresentanter stemmer for mistillit for at forslaget skal vedtas.

– For Rødt er åpenhet og informasjon helt sentralt i politikken, sa Evenrud.

LES OGSÅ: Høyre: – Alle gode ting er tre

Rødt hadde før nyheten ble kunngjort tirsdag makten til å felle Lan Marie Berg som byråd for miljø og samferdsel, etter at samtlige opposisjonspartier i forkant hadde signalisert at de ikke hadde tillit til Berg som byråd. Høyre og KrF hadde riktig nok gjort det med et lite forbehold om at det skulle komme fram ny informasjon i finansutvalgets møte tirsdag.

– Det mest oppsiktsvekkende, bortsett fra konklusjonen, er argumentasjonen. Overført til sjakkmetaforer har hun tenkt ganske nøyaktig ett trekk fram. Hun har ikke hatt noen tanker om konsekvensene, og mener hun ikke har noe ansvar for det, kommenter Avisa Oslos politiske redaktør Eirik Mosveen.

Bakgrunnen for saken er at prosjektet med ny vannforsyning til Oslo fra Tyrifjorden har sprukket med fem milliarder kroner. Nyheten ble kjent da byrådet la fram det reviderte budsjettet i mai.

Men Berg hadde visst om overskridelsene i flere måneder. Opposisjonen har ment at byråden burde ha informert bystyret om overskridelsene tidligere.

Hun har forsvart seg med at hun ønsket å kvalitetssikre informasjon før hun informerte bystyret, men har i ettertid også tatt selvkritikk på måten hun gjorde det på. En mulighet kunne vært å informere gruppelederne i et lukket møte. Det er det flere gruppeledere fra de andre partiene som i etterkant har etterlyst.

Vi oppdaterer saken.

Hemmeligstempler Raymond-møte om milliardsprekken

Referatet ble datert et halvt år etter møtet om milliardsprekken: – Lite tillitvekkende

Høyre og Venstre støtter mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg.