I tillegg til viktigheten av å få muligheten til å være på skolen, forteller Dukefos at det er viktig at barn og unge blir sett av andre trygge voksne og har tilgangen til skolehelsetjenesten.

– Når det gjelder Oslo, er det veldig mange helsesykepleiere som har hjemmekontor, og det gjør det vanskelig for ungdommene som er på skolen å ta kontakt. Ungdommer har behov for større tetthet av helsesykepleiere. Når de ikke er der ungdommene er, er det i seg selv et stort problem, sier Dukefos.

– Forrige nedstengning var tøff for mange og gjennom hele pandemien har vi sett at barn og ungdom plages mer av egen ensomhet, sier hun.

Kors på halsen, som er Røde Kors' samtaletilbud for alle under 18 år, har sett en stor økning, spesielt i fjor og i høst, med barn og unge som tar kontakt om blant annet depresjon, angst, utenforskap og bekymringer for skolen og fremtiden.

– Der ser vi at de er triste, forteller om angst og depresjoner og det er ganske mange samtaler om selvmord. Sammenlignet med før er det veldig få samtaler om forelskelse, sier Dukefos.

– Vi vet ikke hvilken langtidskonsekvenser dette vil få barnas psykiske helse, men vi må planlegge at det kommer til å være ganske mange som kommer til å få det tøft psykisk, som følge av et år med veldig begrenset sosial kontakt og oppfølgning.

Holde motivasjonen oppe

Dukefos understreker at mange skoler er kjempeflinke til å tilpasse seg en ekstremsituasjon.

– Det er viktig at Oslo kommune jobber for å holde motivasjonen oppe blant lærere og barnehagepersonell og sørger for å ha kvalifiserte vikarer inne når det er sykemeldinger. I tillegg er det viktig å prioritere å gi svar til de som jobber i skoler og barnehager, som gjør at man unngår unødvendig lange nedstengninger og karanteperioder, sier hun.

Helhetlig plan

Når det gjelder skolehverdagen i Oslo, mener Dukefos at det er viktig med en mer helhetlig plan for hvordan man gjennomfører en avviklet smittetilpasset undervisning.

– Vi i Røde Kors mener tydelig at det er viktig for barn å være på skolen, spesielt for de barna som ikke har det bra hjemme.

Dukefos forteller også at det er barn som blir mobbet på skolen som nå er glade for å slippe skolehverdagen.

– Det er ikke helt bekmørkt, men vi ser at det er en økning i registreringer av vold og overgrep, og er bekymret for de barna som ikke blir sett av andre voksne eller har noen å snakke med.

Stor pågang

Dukefos forteller at de har opplevd stor pågang i de fire ungdomshusene som har hatt åpent gjennom pandemien, så mye som smitteverntiltakene har tillat. Mange ungdommer som har det trangt hjemme, kommer dit.

– Det er en viktig møteplass for å møte venner og et viktig pusterom for mange fysisk, sier Dukefos.

Gjennom hele pandemien, både gjennom sommeren og juleferien har Røde Kors hatt aktiviteter med for mange flere barn og unge enn tidligere og i tillegg fått henvendelser på de digitale plattformene.

– Vi opplever en økning i antall deltagere og antall brukere av våre tilbud, sier Dukefos og forteller at Røde Kors regner med at det vil bli en økning av henvendelser framover.

Hun forteller at de har en ganske god pågang av frivillige, men fortsatt behov for flere som ønsker å gjøre en ekstra innsats.