– Helse- og omsorgstjenester levert som i dag, på dagens nivå lar seg rett og slett ikke gjøre, skriver Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, i en lang erkjennelse på sosiale medier.

Innlegget kommer to dager etter at sosial- og eldreombud Anna Ryymin slo fast at politikere ikke tør å fortelle sannheten om eldre og syke.

Hun har sett politikere snakke om at eldre skal kunne velge hvem som skal hjelpe dem hjemme og at det skal finnes langtidshjem hvor eldre skal kunne gå på bar og være ute i frisk luft. «Men nei, det går ikke», sa Ryymin.

Hun var spesielt bekymret for manglende kompetanse.

– Jeg tror befolkningens forventninger er skyhøye. Da må noen på banen og si at det er ikke sikkert helsetjenesten kan levere optimalt, men de skal levere forsvarlige tjenester. Det gapet er ganske stort. Det må man begynne å snakke om, sa Ryymin.

Må endre måten de jobber på

Nå skriver Robert Steen på Facebook om utfordringene knyttet til «at landet forgubbes».

– Vi vil paradoksalt nok sannsynligvis ha nok penger i Norge, men vi vil ikke ha nok folk. Regnestykket går ikke opp. Erkjennelsen blir da at vi må endre måten vi jobber med helse og omsorg på. Dette er en stor og omfattende jobb som kommer til å kreve mye av samfunnet og alle aktører innen helse og omsorg, skriver han i innlegget.

Han opplyser at Oslo nå leverer en egen strategi for rekruttering og kompetanse i helse- og omsorgssektoren.

– Her adresserer vi attraktivitet i forhold til å utdanne seg til jobb i sektoren, nye måter å fordele arbeidsoppgaver på, hvordan vi kan benytte teknologien til å avlaste fagarbeiderne for oppgaver de ikke behøver å gjøre, hvordan vi aktivt bør jobbe med forebygging for at behovet for helse og omsorg skal bli så lite som mulig, osv. Dette var også utgangspunktet da jeg besøkte Solvang helsehus i går, skriver han.

Tester ut nye utdanningskonsepter

Han opplyser at Solvang helsehus tester ut et nytt utdanningskonsept som de kaller studenttett sengepost.

– I stedet for å se på praksisstudentene som individer ansettes de nå som par på to som følges opp av samme veileder. I stedet for å spre praksisstudentene på mange institusjoner så har vi nå plassert seks par (12 studenter) på samme avdeling. Dette gjør vi i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonen – OsloMet, og tilbakemeldingene er fantastiske. Både fra beboerne på helsehuset, fra de ansatte på helsehuset, fra ledelsen både på helsehuset og på OsloMet, men ikke minst fra studentene selv, sier Steen.

Han sier at bidraget fra studentene til helsehuset er verdifullt og kvalitativ.

– Og på toppen av alt; mer morsomt og inspirerende. Som jeg ofte sier: det viktigste er ikke våre planer, strategier, utredninger og meldinger – det viktigste er det vi gjør. Derfor i dag: en stor takk til Solvang helsehus og studentene ved OsloMet som tør å gå foran og prøve ut nye måter å jobbe på for å bidra til et bærekraftig helsevesen også inn i en fremtid som kommer til å se veldig annerledes ut, skriver han.

Avisa Oslo har forsøkt å ringe Robert Steen, men har ikke lykkes å få kontakt med ham.

Les også

Da kona hentet demenssyke Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre