Tirsdag i forrige uke ble 36-åringen som er siktet for Røa-drapet 12. april, lagt inn på psykiatrisk sykehus. Onsdag besluttet Oslo tingrett å forlenge varetektsperioden for ham med nye fire uker.

Spørsmål om mannens tilregnelig har allerede vært et tema, ikke minst fra forsvarer John Christian Elden.

Tvungen observasjon

Retten finner imidlertid ikke beviser for at 36-åringen skal ha vært utilregnelig da han skal ha begått drapet, fremkommer det av kjennelsen fra Oslo tingrett.

«Når det gjelder siktedes psykiske helsesituasjon mener retten det på det nåværende tidspunkt er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket», skriver retten.

«Retten har ved denne vurderingen vektlagt aktor og forsvarers opplysninger om foranledningen til overføringen til psykiatrisk sykehus, og begrunnelsen for tingrettens kjennelse om tvungen observasjon av 4. mai 2021», står det videre i kjennelsen.

Foreløpig har 36-åringen kun vært i ett politiavhør, like etter pågripelsen samme kveld som drapet. Han har knyttet seg til handlingen, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, ble det i slutten av april oppnevnt rettspsykiatriske sakkyndige som skal undersøke siktede. Det er ventet at deres arbeid vil stå ferdig før sommeren.

I fengslingskjennelsen fremkommer det at politiet håper å være ferdige med sin etterforskning til høsten, med mål om å gjennomføre rettssak før årsskiftet.

Frykter vitnepåvirkning

I tillegg til drap på sin far, den profilerte strafferettsadvokaten Tor Kjærvik (70), er mannen siktet for drapsforsøk på farens samboer.

Når retten nå har besluttet å holde ham varetektsfengslet, handler det blant annet om faren for bevisforspillelse dersom han løslates, særlig i form av vitnepåvirkning.

«Retten har ved vurderingen vektlagt at spørsmålet om siktedes motiv for handlingene, herunder skyldgrad og eventuell skyldevne, er av sentral betydning for etterforskningen. Aktuelle vitner som kan belyse disse spørsmålene er personer som har hatt kjennskap til siktede over tid», skriver Oslo tingrett.

Politiet ønsket i utgangspunktet å fengsle mannen i åtte uker, men fikk kun medhold i fire uker – to av dem med fullt medieforbud. Forbudet begrunnes med at saken er bredt omtalte i media, blant annet i form av intervju med 36-åringens mor.

«Det anses nødvendig av hensyn til etterforskningen at han ikke gis tilgang til medias gjengivelser av hva andre har fortalt om saken i intervjuer», mener retten.