– Det ingen hemmelighet at Bogerud har utfordringer med kriminalitet, og mye av dette er knyttet til de mislykkede senterområdet. Derfor trenger vi at dette blir en god utbygging.

Torstein Bae er lettere opprørt over den siste utviklingen i det som er blitt en langdryg affære.

Reagerer på siste liten-forslag

Utviklingen av Bogerud har tatt tid. I ti år har Obos jobbet med å få realisert prosjektet. Nå vil eiendomsgiganten bygge tre blokker ved senteret.

Men plasseringen av den ene boligblokka på torget ut mot T-banen blir ikke godt mottatt av lokalmiljøet, som har organisert seg i gruppa «Et levende Bogerud».

Rett før siste møte i byutviklingsutvalget kom det opp et kompromissforslag som ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. Ap, MDG, SV og den uavhengige representanten støttet innspillet fra Obos for ikke å forsinke utbyggingen ytterligere.

Forslaget går ut på at fasaden trekkes inn i første etasje, slik at det frigjøres et areal på rundt 90 kvadratmeter under tak. Innenfor dette arealet skal det etableres en kafé.

– Det sies at man ikke vil vite hvordan pølser og lover lages. Det samme kan gjelde for byutvikling, tordner Torstein Bae.

Advokaten, som også er et kjent fjes for mange som sjakkekspert på NRK, er tydelig i sin tale:

– Vi reagerer på at dette forslaget kommer opp rett før møtet og går rett gjennom. Dette er ikke utredet og det er helt uklart om dette er en brukbar løsning. Kafeen innenfor får svært dårlige solforhold og det gjør vel også uteserveringen som blir liggende rett under andre etasje i boligblokka.

LES OGSÅ: Ny dyrebutikk åpnet på Bøler: – Lange dager med høy puls

Ti år uten utvikling

Torstein Bae sier at han ikke er imot en utvikling på Bogerud.

– Vi ønsker utvikling og synes det er synd at det tar tid. Men vi kan ikke haste noe gjennom som vil ødelegge for området her. Vi trenger en god og helhetlig utvikling av området.

Det er ti år siden Obos lanserte sitt første utbyggingsforslag for området sentralt på Bogerud. De vil bygge tre boligblokker på opptil åtte etasjer, med til sammen 111 leiligheter, samt en stor dagligvarebutikk i blokken nærmest senteret. Det skal også opparbeides et offentlig torg.

Plan- og bygningsetaten støtter planene, men beboerne har ikke følt seg hørt. De har etterlyst en kafé med uteservering, og ønsker at blokka trekkes vekk fra torget. De ønsker også at det skjer noe med hele senterområdet, slik at dagens problemer ikke videreføres.

– De anser at de kommer nabolaget i møte, men faglig vurdering av den nye løsningen er fraværende. Dessuten mangler fortsatt den helhetlige tenkningen vi etterlyser. Det blir i stor grad tre nye høyblokker og dett var dett, sier Torstein Bae.

Han er ikke begeistret for løsningen om et uteareal under tak.

– Det kan bli en bra pissekrok der inne.

Bae sier at senterområdet preges av mørke arealer og butikkområder som ligger helt døde.

– Det har vært opphav til mye utrivelig. Mange butikklokaler er tomme, hva skal skje videre? Vi savner en helhetlig plan for området.

– Men har Bogerud tid til å vente enda lenger?

– Dette vil prege Bogerud i 50 år. Derfor må det bygges med kvalitet og ikke bare telles antall nye boliger. Måten slike prosjekter behandles på er viktig, ikke bare for Bogerud, men for hele byen.

LES OGSÅ: Naboer kaller de planlagte boligene ved Skøyenåsen en mur: – Dette er en egnet tomt for fortetting

Obos: – Det er ikke noe torg i dag

Obos mener de har tatt hensyn til innbyggernes ønsker.

– Det er ikke noe velfungerende torg i dag. Det er mest trafikkareal og parkeringsplass, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør for næringseiendom hos Obos.

Han forteller at de skal opparbeide arealet og ta vekk trafikken.

– Men det er også nedkjøring for Sporveien til rampa ned til T-banen, så noe trafikk vil det fortsatt bli der.

Bøhler sier at de er mest opptatt av at det skal bli et torg tilpasset området.

– Bogerud er ikke det største stedet. Jeg føler vi har fått en god størrelse på det. Vi skal opparbeide grøntområdet og anlegge lekeplass.

Men han har registrert innvendingene mot prosjektet.

– Stedet trenger et serveringssted, og jeg synes vi har løst kritikken godt ved å ta vekk første etasje i boligblokka slik at vi ikke spiser av torget.

Nå håper han at saken går gjennom bystyret.

– Frustrasjonen går på at det har tatt ti år. Den har versert fram og tilbake. Vårt inntrykk at beboerne ønsker at det skal skje en utvikling.

Bøhler sier at Obos er opptatt av at det skal bli et flott sted å møtes.

– I dag er det en utrygg situasjon der. Får vi beboere inn på sentrumsområdet er det positivt. Når du kommer i dag og møter senteret fra tidlig 60-tall må man innrømme at det ser litt sjabert ut.

Obos ønsker å jobbe videre med å utvikle det gamle senteret.

– Problemet i dag er at vi ikke kommer i gang. Det er frustrerende for alle, og gjør også at vi ikke får inn noen leietakere i den gamle delen.

Arbeiderpartiet advarer mot ørkenvandring

Abdullah Alsabeehg (Ap) var den som fremmet det justerte forslaget i byutviklingskomiteen. Han mener det haster å komme videre på Bogerud, og at man ikke har tid til å vente lengre:

– Ja, jeg registrerer kritikken. Forslaget kom dagen før, og jeg skjønner at tiden til å sette seg inn i det har vært kort. Men det er tid til å vurdere dette fram mot bystyremøtet. Utvalget er et forberedende organ.

Han trekker fram sitt eget lokalmiljø som et eksempel:

– Jeg kommer fra Holmlia der Obos bygger et nytt senter. Det er viktig for folk lokalt, og vil skape en ny dynamikk, og vil gi området et ansiktsløft. Vi vet det er store utfordringer på Bogerud. Et nytt bygg, nytt torg og ny kafé vil skape ny positivitet. Det er helt nødvendig.

Alsabeehg sier at han reagerer på at Høyre vil sende tilbake saken:

– Det betyr en ny ørkenvandring som vil vare i minst to år. Høyre har skreket etter flere boliger i hovedstaden. Her har vi et stasjonsnært område der Høyre stemmer imot. Det viser at Høyre snakker med to tunger.

Høyre: – Må lære av Sæter

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin er kritisk til planene for Bogerud, og støtter Baes krav om å trekke i nødbremsen og gå en runde til med planene.

Men han reagerer på Abdullah Alsabeehgs påstand om at Høyres snakker med to tunger i boligspørsmål:

– Vi kan ikke bygge hva som helst uten å ha en tanke for kvaliteten på hva som bygges. Da får vi en by som ingen vil trives i.

Han støtter politikken om å fortette og bygge leiligheter tett på T-banen, men er tydelig på at planene ikke er gode nok.

– Dette tilfører ikke Bogerud noen urbane kvaliteter. Vi trenger gater, torg og butikker på gateplan, og en plan for hvordan dette kan bli et sentrum for dem som bor omkring. Det synes jeg ikke man har fått til her.

– Men det har tatt mange år, er det ikke viktig å komme i gang snart?

– Jeg blir veldig skuffet hvis det er holdningen, og man skal rushe gjennom siste liten-forslaget. Dette blir litt som å sminke brura. Her prøver Obos å komme kritikerne i møte med en fiks løsning. Det handler bare om størrelsen på torget.

Sundelin mener det handler om å gjøre det attraktivt.

– Det handler om hvilke kvaliteter du gir Bogerud. Se på Sæter, stedet har gått fra å være et veikryss til å bli et område som folk fra en stor radius søker til. Det er klart det er mulig og viktig. Vi kan ikke se oss for at all handel skal gå på nettet og i kjøpesenteret.

Avgjøres i bystyret

I bystyret kan stemmene fra partier som ikke er representert i byutviklingsutvalget avgjøre hva resultatet blir. Det er FRP, FNB, KRF og Senterpartiet.

Frp er et av partiene som ennå ikke har flagget sitt syn på saken.

– Vi skal ha møte med OBOS til uka. Vi har ikke landet saken ennå, sier Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen.

Hun sier at hun har stilt spørsmål til byråden om det var mulig å trekke bygget bakover.

– Da fikk jeg vite at det ville ta parkeringsplasser og at man ville få noen søyler som ville stå litt rart.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har heller ikke bestemt seg ennå.

– Vi er ikke representert i utvalget, og har ikke rukket å se på det, sier Britt Fossum som sitter i bystyret for partiet. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Men hun legger til at det er viktig å lytte til folket.

– Vi synes folket blir overkjørt over alt i Oslo i så mye rart.