(Oslodebatten)

Kun fløypartiene Rødt og Frp stemte i mot. Samt Folkets Parti, tidligere kjent bompengepartiet. Og Senterpartiets ene representant.

Dem om det.

De rødgrønne byrådspartiene Ap, MDG og SV stemte for. Det samme gjorde de tre partiene som utgjorde det siste borgerlige byrådet – Høyre, Venstre og KrF.

Dette er viktig.

Det er viktig fordi det gir demokratisk tyngde og legitimitet til et gigantisk prosjekt, som hele tiden har hatt – og fortsatt vil ha – en ubehagelig høy økonomisk risiko hengende ved seg.

Risikoen ved et prosjekt av denne størrelsesorden og kompleksitet ville ha vært betydelig uansett. Men ettervirkningene av pandemien og krigen i Ukraina gjør usikkerheten langt større.

Alvorstynget

Raymond Johansen var alvorstynget da han tok ordet i det ekstraordinære bystyremøtet onsdag ettermiddag. Og det har han god grunn til.

– Vi i byrådet tror at banen vil stå seg over generasjoner. Vi har alle et ansvar for å sørge for at dette blir et viktig og riktig kollektivprosjekt for Oslo, sa Johansen fra talerstolen.

Han sa også:

– Det er ingen hemmelighet at dette prosjektet har vært krevende – ikke minst for mitt parti. Og vi må forstå at banen ikke er populær over hele byen.

På grunn av de kraftige kostnadsøkningene kommer det også høyere bomtakster, i første omgang fra høsten av, for å finansiere ferdigstillingen av banen. Arbeiderpartiets folk i Groruddalen, der mange har bil, likte dette dårlig.

Byråd for miljø- og samferdsel, MDGs Sirin Stav, tok store ord i bruk på talerstolen:

– Det kan føles vanskelig å tenke i et 100-årsperspektiv. Likevel er det vår plikt å gjøre det. De som kom før oss bygget T-banelinjene som gjør at Oslo ikke kveles av trafikk. Det ville ingen i dag ville vært foruten, argumenterte Stav.

I dag bekrefter vi at vi skal fortsette å tenke langsiktig – ved å vedta den største T-banesatsingen siden 1960- og 70-tallet, sa Stav.

Det gikk med andre ord et historisk sus gjennom den flotte bystyresalen, hørbart for alle oss som satt i presselosjen og fulgte forhandlingene.

Sterk og klar

Støtten fra Høyre var også sterk og klar:

– Vi er for Fornebubanen. Jeg kommer i farten ikke på et eneste stort kollektivprosjekt i noen storby som man har angret på i ettertid, selv om det ble dyrere enn planlagt. Vi er for Fornebubanen fordi folk reiser over kommunegrensene til jobb og hjem, og vi trenger at de reiser miljøvennlig om vi skal nå klimamålene, sa gruppeleder Anne Haabeth Rygg fra bystyrets talerstol.

Alle de tre borgerlige byrådspartiene kom imidlertid med sterk kritikk av Raymond Johansen og byrådet. Grunnen var at Oslo Ap skapte full krise og usikkerhet rundt hele Oslopakke 3 ved å stille nye krav til avtalepartner Viken, selv om Oslo og Vikens forhandlingsdelegasjoner hadde en avtale på plass allerede 30. april.

Ap stilte seks krav til Viken.

Dette resulterte i en bråte hemmelige møter og nye forhandlinger.

Meget kritiske

Særlig Høyre og Venstre var meget kritiske til Ap.

Fordi det skapte usikkerhet rundt Oslo som avtalepartner.

Ap forsvarte seg med at denne runden hadde fått grunneierne langs Fornebubanen til å bla opp minst to milliarder kroner mer for byggingen.

Men Høyre og Venstre ga seg ikke. Det nærmet seg gnål.

De mente Ap og byrådet, hvis de hadde gjort en bedre jobb, hadde hatt disse nye milliardene på plass for år og dag siden.

Dette er en kritikk jeg tror Raymond Johansen og Oslo Ap skal ta med stor ro. For selv om Høyre skulle ha rett i at de har gjort en slett jobb med grunneierbidrag tidligere, skaffet Johansen like fullt to nye milliarder nå. Det er penger det også.

Høyre bør dessuten gå litt stille i dørene når det kommer til grunneierbidrag. Tidligere ansvarlig Høyre-byråd Bård Folke Fredriksen var en sterk motstander av grunneierbidrag. Han sa internt i byrådet den gang at det var en form for skjult eiendomsskatt. Dette var i de dager da Høyre var besatt av eiendomsskatt.

Vel, vel.

Sa rare ting

Så Ap sa ikke noe rart i debatten?

Joda, merkverdighetene finnes der også: De overselger hva de oppnådde da de laget krise og usikkerhet. For det første er det etter min mening en selvfølge at grunneierbidragene måtte opp, når kostnadene eksploderte.

For det andre selger inn Ap at de er så fornøyde med at kostnadsfordelingen ved prosjektet ikke lenger er 53 prosent Oslo og 47 prosent Viken. Nå er fordelingen 43 prosent Oslo og 57 prosent Viken.

Hurra, sier Ap.

Uten å gjøre noe større poeng av at dette ikke skyldes godt arbeid i forhandlingene, men at nye beregninger fra Fornebubanen-etaten viser at endestasjonen på Fornebu blir dyrere enn antatt, noe Viken må betale.

Sminker virkeligheten

Det vil si – jeg skjønner det:

Ap sminker virkeligheten, akkurat som Høyre.

Vi må heller aldri glemme at politikk og smålighet gjerne går hånd i hånd, uavhengig av politisk farge.

Det er dessuten all grunn til å frykte at Fornebubanen blir enda dyrere, kanskje vesentlig dyrere, enn vi overskuer nå. Raymond Johansen er den øverste politiske ansvarlige i Oslo. Det vil hefte ved ham. Til evig tid.

Jeg vet at dette plager Raymond Johansen. Så det holder.

Men han vil nok sove litt bedre som følge av at til sammen seks av partiene i nå har gitt sin støtte til å bygge en bane som kan koste over 30 milliarder kroner allerede med beregningene som lå til grunn for ettermiddagens vedtak.

Les også

Fornebu blir Raymonds bane uansett

Les også

Utrolig, men sant: Nå kan Fornebubanen faktisk bli stoppet

Les også

Vi må skru om mentaliteten vår til å tenke smått

Les også

I dag er vi alle Fornebuere