Tidligere har Avisa Oslo omtalt at Oslo kommune er beredt til å bruke inn 192 ekstra millioner kroner på kjøp av ekstra kapasitet til koronatester.

I anbudet som er utlyst av helseetaten går det frem at de trenger bistand fra private aktører. Årsaken er at alle kommuner er pålagt av Helsedirektoratet å ha en beredskap på testkapasitet på fem prosent av befolkningen per uke hvis smittepresset øker.

I Iølge helsedirektør i Oslo kommune, Hilde Terese Hamre, har de per nå sikret ukentlig testkapasitet på tre prosent av befolkningen på nesten 700.000 mennesker.

– Avhengig av private aktører

– Under pandemien møter byrådet virkeligheten og vi ser tydelig at deres ideologiske kamp mot private aktører ikke samsvarer med realitetene til hverdagen til folk flest. Jeg mener det er et politisk nederlag for byrådet å bruke private aktører under koronakrisen, sier leder for helse- og sosialutvalget i Oslo, Aina Stenersen (Frp) til Avisa Oslo (AO).

– Byrådet sin ideologi er at de ønsker at det er kommunen og noen få ideelle aktører som skal drifte velferdstjenestene. Realiteten viser at kommunen er avhengig av private aktører. Det viser denne krisen. Hvis vi struper disse aktørene får ikke innbyggerne de velferdstjenestene de har krav på. Dessuten får vi heller ikke gleden av private aktørers kompetanse, engasjement og innovasjon som kommer gjennom et mangfold av aktører.

Fakta: Gratis koronatester i Oslo

Koronatester er gratis i alle kommuner i Norge. Private aktører som ikke har avtale med kommunen kan likevel ta betalt.

For beboere i Oslo kan du trykke på denne lenken for å bestille gratis test og lese mer om den. Scroll ned til du finner boksen «bestill koronatest».

Du kan også bestille test ved å ringe Oslo kommunes koronatelefon på telefon 2180 2182. Åpningstidene er som følger:

  • 08.30 - 15.00 på hverdager.
  • 09.00 - 16.00 på lørdager.
  • 10.00 - 14.00 på søndager.

Du kan også ringe fastlegen for å bestille gratis koronatest.

Dagens byråd har dessuten sagt klart fra om at det fase ut alle private sykehjem innen 2023, noe Stenersen tidligere har reagert sterkt på.

Oslo Høyres helsepolitiske talsperson, James Stove Lorentzen, har også reagert mot dette tidligere. Andre profilerte Høyre-politikere har uttalt at det er helt forferdelig å avvikle gode private tilbud. I tillegg har Frp-leder Siv Jensen kommet med stikk i debatten.

– Dette viser at vi trenger de private. Vi kan ikke tro at de dukker opp bare når vi trenger dem. De må være der hele tiden. Jeg vil tippe at enkelte på venstresiden ikke liker denne situasjonen og synes detter er flaut, men jeg vil også applaudere at de er pragmatiske når det røyner på. Men jeg skulle ønske de innså at de måtte støtte de private hele tiden, ikke bare når det er krise. Jeg skulle ønske at venstresiden innså viktigheten av de private leverandørene i velferdsmiksen vi har i Norge. Vi kommer til å kjempe videre for at vi har tjenesteleverandører som er private i kombinasjon med det offentlige, sier Lorentzen til Avisa Oslo.

– Vi ønsker private tjenester på sykehus og hjemmetjeneste for eksempel. Samtidig registrerer jeg at byrådet ikke ønsker dette. Da blir det en presset situasjon slik vi så i 2015 med flyktningkrisen. Da så vi at det offentlige Norge, altså staten i dette tilfellet, var avhengig av de private. Det var de private som reddet situasjonen. Nå er det det samme med pandemien, sier Lorentzen til AO.

– Bruker 20 milliarder på private

Helsebyråd Robert Steen (Ap) tar kritikken fra sine politiske motstandere med knusende ro.

– Det er helt normalt for oss å bruke private aktører. Å teste for covid-19 er for oss som å ta blodprøver. Vi har ikke egne ansatte i kommunen til bare å ta blodprøver. Det er mye vi gjør i privat regi. Oslo kommune er, etter staten, den største innkjøperen av private tjenestene. Vi bruker mer enn 20 milliarder kroner hvert år av fellesskapets midler til å kjøpe midler fra privat sektor. Vi er store forbrukere av private tjenester, sier Steen til Avisa Oslo.

Han mener også at det må skilles mellom velferdstjenester som barnehage, sykehjem og koronatestinger når Oslo kommune kjøper fra private aktører.

– Når det gjelder sykehjem snakker vi om hvem som skal ta seg av bestemor og bestefar 24 timer i døgnet de to siste årene av livet, det er en helt annen situasjon enn å få en pinne opp i nesen og ned i halsen og få resultat på SMS dagen etter. Det er slik vi skiller mellom de to tjenestene, sier Steen.

– Når det gjelder bemerkning fra Lorentzen om at det er flaut, kan jeg som politiker si at det er uttrykk vi bruker om hverandre fra tid til annen. Men jeg ville nok sett på realitetene før jeg kjøper slike påstander.

Mener forrige byråd gikk for langt

Helsebyråden påpeker også at de rødgrønne i 2015 tok over fra et borgerlig byråd som hadde lagt ned forbud mot å lage kommunale barnehager.

– Det er nok å gå for langt. I Oslo kommune har vi en balansert målsetting om hvordan vi skal drifte barnehagene. Deler skal være kommunalt drevet, deler skal være privat. Når det gjelder sykehjem så mener vi det ikke er først og fremst de kommersielle interessene som skal få lov å drive. Det skal nok vi i fellesskapet gjøre.

Stenersen i Frp mener det er lite gjennomtenkt å trekke opp skillet slik helsebyråden gjør og frykter at det stadig økende tallet eldre i hovedstaden vil lide under ikke å få tilstrekkelig med helsetjenester.

– Det er et lite gjennomtenkt argument. Private aktører leverer ulike gode helse- og omsorgstjenester i Oslo som kommunen betaler for. I Oslo nærmer vi oss en befolkning på 700.000 mennesker. Det sittende byrådet klarer ikke å gi alle innbyggerne det helsetilbudet de har krav på alene. Dette kan gjøres i et godt og forutsigbart samarbeid mellom kommunen, ideelle og kommersielle aktører.