– Dette er vi veldig glad for. Smitten og fraværet, både hos elever og lærerne, er høy. Lærerne og elevenes helse, og lærernes arbeidssituasjon, begrunner godt at de går over til heldigital undervisning, sier Therese Thyness Fagerhaug, leder for Utdanningsforbundet i Oslo, til Avisa Oslo.

Hun peker spesielt på at karantenereglene, som kun gjelder de voksne og ikke barna, gjør at lærere ellers ville risikert å sitte i karantene på julaften, om de hadde blitt smittet på en av semesterets siste skoledager.

Siste skoledag før jul er tirsdag 21. desember.

Onsdag annonserte byrådet at de går inn for digital hjemmeskole fra og med fredag 17. desember og ut semesteret.

– Jeg vet at mange lærere blir glade for dette, sier Fagerhaug.

– Rekker man å få omstilt?

– Det er et godt spørsmål. Dessverre har lærerne fått god trening i denne typen omstillinger. Vi vet fra tidligere omstillinger hvor mye arbeid det medfører. Det er det viktig at rektorene ser, slik at de betaler overtid der det er nødvendig, sier hun.

Skolelederforbundet: – Dette er bra

– Dette synes jeg bra. Skolelederforbundet vil aller helst ha elevene på skolen, men dagens karantenebestemmelser gjør at vi får bemanningsproblemer. Siden det er mye smitte, risikerer vi å gå tom for personell om ikke lenge, sier Trond Nilsen til Avisa Oslo.

Han er rektor på Lofsrud skole og fylkesleder i Skolelederforbundet i Oslo.

– Det er bra at de tar grepet med digital hjemmeskole, sier Nilsen.

Han opplever at skolene er godt rustet til å hoppe over til digital undervisning. Det hadde vært mye mer arbeidskrevende om det hadde blitt innført rødt nivå, siden det hadde betydd en omgjøring av timeplanen.

Han håper karantenebestemmelsene kan endres, slik at man unngår den samme situasjonen på nyåret.

– Så lenge det ikke skjer noe med karantenebestemmelsene, vil denne problematikken være like vanskelig i januar. Vi risikerer smitte i mange klasserom og lærere i karantene. Slik karantenebestemmelsene er nå, slår de svært uheldig ut.

Nå før jul er den mer akutte problemstillingen at lærere og andre ansatte risikerer å dra med seg hele familien inn i karantene. Unge voksne lærere fra andre deler av landet risikerer å bli sittende alene i Oslo på julaften.

– Ingen rektorer ønsker det, sier Nilsen.