Rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge, ber elever om å forholde seg rolige.

– Dette er ikke enkelt for elevene. Vi prøver å gå tilbake til normalen.

– Det er veldig trist, og det kom veldig brått på. Men vi må håndtere dette ved å holde fokus på hovedoppgavene våre som er utdanning. Det er dessverre noen som blir involvert i ting som de forskyldt eller uforskyldt har havnet i, da må vi støtte alle på best mulig måte.

Hauge sier at knivstikkingen fant sted under det lange friminuttet. Han bekrefter at noen elever var tett på hendelsen.

– Det var mye oppstyr i Kabelgata. Det er noen elever som har sett hendelsen og sett oppstyret som var der. Det er viktig for oss å være nær dem, og at de kan komme og snakke med noen så fort som mulig.

Rett før klokken halv ett fikk politiet melding om et masseslagsmål i området rett ved Kuben videregående skole på Økern. Én person er fraktet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, etter å ha blitt stukket med kniv.

Rektor bekrefter at den skadde er elev ved skolen. Hauge opplyser at pårørende er til stede på sykehuset med den skadde.

Bildeserie

Bilder: En person til sykehus etter knivstikking

Sendt ut fellesmelding

Rektor har sendt ut en fellesmelding til elever, foresatte og ansatte etter hendelsen. Han ber om at alle forholder seg rolige, og på best mulig måte å konsentrer om de oppgavene som ligger foran hver enkelt.

Hauge sender varme tanker til dere til alle involverte.

– Utover dette vet jeg veldig lite om hva som har skjedd, sier rektor på en pressekonferanse utenfor skolen.