Til tross for sosial nedstenging siden 10. november i fjor, har Oslo våknet til en mørk beskjed de siste dagene:

16. mars ble det meldt om 367 nye koronasmittede personer i Oslo.

Den nye rekorden fikk stå én dag, før nok et dystert tall var et faktum:

17. mars er antall nye koronasmittede på hele 495.

Det er 214 flere enn onsdag i forrige uke og det høyeste så langt under pandemien.

Tallene øker

FHI melder i sin ukesrapport at Oslo er blant fylkene som i uke 10 har notert høyeste forekomst av tilfeller siden begynnelsen av pandemien.

Av alle som testet seg i hovedstaden, var 4,40 % positive.

Antall nye innleggelser i Oslo og Viken er også på det høyeste siden slutten av mars i fjor:

  • I Oslo var det 59 nye innleggelser i uke 10, etter 36 i uke 9 og 24 i uke 8.

Her blir osloboere smittet

I en ny rapport fra Helseetaten, som viser situasjonen per 14. mars, presenteres en rekke data bak de høye smittetallene.

Blant annet at de i 20-årsalderen står for den største andelen av totale smittetilfeller i hovedstaden med sine 24 prosent.

Når det gjelder smittesteder, viser andreplassen til en urovekkende utvikling:

Etter «husstand», som er stedet som står for flest smittetilfeller, følger nemlig «Ukjent» smittested.

På tabellen under kan man se at ukjent smittested har økt fra uke til uke.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, beskriver situasjonen som «bekymringsfullt»:

– Når det er mange med ukjent smittevei er det bekymringsfullt, sier hun til Avisa Oslo.

Andre tall fra Helseetaten avdekker informasjon bak tallene:

  • For unge under 20 år ble 33 prosent smittet i barnehage eller skole i uke 10.
  • Av det totale antallet smittede i uke 10, er 92 prosent av tilfellene sporet til Oslo som smittested, mens fire prosent er smittet utenfra Oslo, og to prosent i utlandet.
  • For unge under 20 år ble 33 prosent smittet i barnehage eller skole i uke 10.

Se hele oversikten her:

Også FHI beskriver smittestedene som hyppigst forekommer

«Flere av de større utbruddene er tilknyttet arbeidsplasser, skoler og barnehager», skriver de i rapporten sin 17. mars.

Dette viruset dominerer

FHI informerer om at den engelske virusvarianten dominerer i stor grad:

  • Hele 82 prosent av totale smittetilfeller i hovedstaden er av denne mutasjonen (B.1.1.7).

– Utfra den kunnskapen vi har per nå så smitter den engelske varianten ikke på andre måter enn de andre variantene av koronaviruset, forteller avdelingsdirektør Line Vold i FHI, på spørsmål om eventuell luftsmitte.

I FHIs nyeste rapport kommer det fram at nylige studier antyder at den engelske varianten også kan gi noe mer alvorlig sykdom.

Slik spres det

En av bydelene med høyest smittetrykket i Oslo er bydel Alna, som har over 1000 smittede per 100 000 innbyggere.

Bydelsoverlege Marius Tyssvang forteller at det er smittede i alle aldersgrupper, men «særlig hos barn og ungdom».

– Dette handler om at den muterte virusvarianten smitter lettere og forekommer hyppigere hos denne aldersgruppen, skriver han til Avisa Oslo.

Han legger til at bydelen per dags dato har smitteutbrudd i barnehager, skoler og bedrifter.

– Det muterte viruset, trangboddhet og høy andel innbyggere som jobber i yrker der hjemmekontor ikke er et alternativ er mest sannsynlig årsak til at vi har mye smitte i bydelen. Smitten foregår i hovedsak i hjemmene, men spres også i bedrifter og institusjoner.

Byrådsleder Raymond Johansen understreker også alvoret den britiske virusvarianten B.1.1.7 utgjør:

– Smittetallene fra i går er svært høye. Det viser alvoret og hvor aggressiv den britiske, muterte varianten av viruset er, uttalte han til NTB tidligere i dag.

– Vil ta tid

Bydelsoverlege Tyssvang beskriver smittesituasjonen i bydelen som «krevende»

– Når smitteteamet kommer inn i saker er det ofte flere smittede og flere nærkontakter. Dette krever stor fleksibilitet av smitteteamet som gjør en fantastisk innsats.

Hvordan forventer dere at utviklingen vil se ut framover, med tanke på stengte skoler?

– Vi håper selvsagt dette vil bidra til at en reduksjon i antall smittede, men effekten av stengte skoler vil vi ikke se før om noen uker.

Det samme sier bydelsoverlege i bydel Østensjø, Anita Jeyananthan:

– Det vil ta noe tid før effekten av de strenge tiltakene vil vises i fallende smittetall. Smittesporingsteamet jobber på spreng med smittesporing og gjør en flott jobb, men vi opplever å være presset kapasitetsmessig. Vi jobber aktivt for å øke kapasiteten i smittesporingsteamet, forteller hun til Avisa Oslo.

FHI melder om at det fortsatt er relativt store forskjeller i forekomst mellom bydeler, med høyest 14-dagers insidens i Stovner, Grorud, Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke.

Line Vold i FHI forklarer også smitteveksten med den engelske varianten:

– Den er mer smittsom, og er svært utbredt i Oslo og også i Viken. Vi har også fra andre land sett at den engelske varianten gir ekstra utfordringer med å holde epidemien under kontroll, og at det kreves inngripende tiltak. Det er nylig innført enda strengere tiltak i Oslo, og det er fortsatt for tidlig å se effekten av disse siste innstrammingene.